Снежана Ритер

Контакт
Кабинет: 202
е-маил: ritter@ff.uns.ac.rs
телефон: 485 3920

Академска каријера
- Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Педагогија),1987.
- Стручни библиотекарски испит 1997.
- Диплома специјалистичих академских студија, Филозофски факултет Нови Сад (Еколошка педагогоја) 2006.
- Звање виши библиотекар 2007.
- Мастерска диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Педагогија) 2008.

Области интересовања и истраживања
-
Базе података из области педагогије и психологије
- Библиотечкоинформациона делатност
- Претраживање виртуалних библиотека у земљи и иностранству
- Електронски и штампани извори у земљи и иностранству, везани за област  педагогије
- Образовање корисника

БИБЛИОГРАФИЈА:
1. Перспективе образовања и усавршавања наставника. Зборник Одсека за педагогију ISSN 1450-782X, 2008, св. 22, стр. 82–107.
2. Књиге никада не излазе из моде. Крагујевачко читалиште, ISSN 2217-2327, 2012, год. 17, бр. 34, стр. 27–29.
3. Универзитет, библиотека, дигитална библиотека. Крагујевачко читалиште, ISSN 2217-2327, 2011, год. 16, бр. 32, стр. 17–19.
4. Духовно-научна теорија школе. У: ГРАНДИЋ, Радован. Прилози теорији школе. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине, 2008, стр. 93–112.
5. Е-леарнинг и/или образовање на даљину. У: ГАЈИЋ, Оливера (ур.). Квалитет образовног система Србије у европској перспективи : зборник радова. Књ. 1, Ка успостављању вредносних оквира и стандарда квалитета : одабрани теоријско-методолошки концепти = The quality of education system in Serbia from European perspective : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoretical-methodological concepts. Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, стр. 391–402. 
6. Библиографија часописа "Педагошка стварност" : (1995-2000). Педагошка стварност, ISSN 0553-4569, бр. 2, 2012, стр. 358–389. 
7. Библиографија часописа "Педагошка стварност" : (2000-2005). Педагошка стварност, ISSN 0553-4569, бр. 3, 2012, стр. 561–588.
8. Библиографија часописа "Педагошка стварност" : (2006-2010). Педагошка стварност, ISSN 0553-4569, бр. 4, 2012, стр. 764–794.
9. Библиографија часописа "Педагошка стварност" : (2011-2015). Педагошка стварност, ISSN 0553-4569, бр. 4, 2016, стр. 655–690.
10. Библиографија радова објављених у Зборнику Одсека за педагогију (1983-2008). Зборник, ISSN 1450-782X, 2009/2010, св. 23/24, стр. 142–186.
11. Књига као дар : поклон библиотеке Љубице Aциган и Радомира Макарића : каталог изложбе / аутор изложбе и каталога  Снежана Ритер. – Нови Сад, 2013. – 19 стр

Учешће на стручним скуповима
- Стручни скупови из области библиотекарства у организацији Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије и Библиотеке, Библиотеке „Светозар Марковић”.

Врх стране