Medisa Kolaković

  

   Kontakt
   Kabinet: 322
   E-mail: medisa@ff.uns.ac.rs
   Telefon: 021/485 3879

 

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
- 2002. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad –  Srpska književnost i jezik
- 2006. godine – Stručni bibliotekarski ispit, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
- 2008. godine – Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Filološke nauke (tema rada: Oblici narodne književnosti u čitankama za srpske osnovne i srednje škole od 1800. do 1914. godine)
- 2015.godine – Doktorat, Filološki fakultet, Beograd
Oblast: Književne nauke (tema rada: Antologije i izbori narodne književnosti za školsku upotrebu u Srbiji od 1914. do 1945.) 2004-2017.
- Bibliotekarka u Centralnoj biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2004-2014; 2018-)
- Bibliotekarka Seminarskih biblioteka za srpsku i komparativnu književnost (2014-2018)

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Bibliotečko-informacioni sistem
- Pretraživanje elektronskih baza podataka
- Bibliografski rad
- Obrazovanje korisnika bibliotečkih resursa
- Usmena književnost južnoslovenskog prostora
- Dečja književnost
- Književna istoriografija

Članstvo u strukovnim udruženjima:

 • Članica Bibliotekarskog društva Srbije
 • Članica Zajednice biblioteka univerziteta Srbije (ZBUS)

Bibliografija:
Monografije

 • Budi nešto da ne budeš ništa : 2002  izrečnice/ M. Kolaković, I. Rebronja, Novi Pazar : autorsko izdanje, 2004. 153 str.
 • Narodna književnost u knjizi za narod: oblici narodne književnosti u čitankama za srpske osnovne i srednje škole od 1800. do 1914. godine – Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2008. 153 str. ISBN 978–86–81501–34–4

Bibliografije
- Bibliografija Hrista Georgijevskog. U: Roman u srpskoj književnosti za decu i mlade / Hristo Georgijevski, Novi Sad: Zmajeve dečje igre, str. 161–172. ISBN 86–81501–23–2
- Contribution of Macedonian Folklorists to Systematic Studies of Balkan Folklore: Bibliography of Macedonian’s Research Papers in Proceedings of Congress of the Union of Folklorists Societies of Yugoslavia (1952–1990) – Makedonski folklor. God. 35, vol. 68 (2009). ISSN 0542–2108.
-Selektivna  bibliografija radova dr Marije Kleut. U: Zbornik u čast Mariji Kleut / [uredile Svetlana Tomin, Ljiljana Pešikan–Ljuštanović, Nataša Polovina; prevod rezimea Gorana Raičević i autori]. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013 Str. 579–605. ISBN 978–86–6065–186–2
- Bibliografija Zbornika Saveza folklorista Jugoslavije – u izradi.
- Bibliografija radova sa temom iz južnoslovenskih književnosti u Godišnjaku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu : pismeni rad za polaganje bibliotečkog stručnog ispita iz predmeta Osnovi bibliografije, Novi Sad, 2006. – rukopis

Studije i radovi u periodici

 • Koderov prevod Andersena iz 1858. godine, Detinjstvo, XXVI, 3-4, Novi Sad, 2000, str. 34-37. ISSN 0350-5286
 • Deca u Srpskim narodnim pripovjetkam« Vuka Stefanovića Karadžića, Detinjstvo, XXVIII, 3-4, Novi Sad, 2002, str. 50-54. ISSN 0350-5286
 • Letelica profesora Bistrouma« roman ili bajka, Mostovi, XXXIII, 169-170, 2002, str. 115-121. ISSN 0350-4263
 • Bajka o caru i pastiru Boška Trifunovića, Detinjstvo, XXIX, 3-4, Novi Sad, 2003, str. 34-37. ISSN 0350-5286
 • Zauzimanje Bagdada: delija – devojka, Univerzitetska misao, 2, Novi Pazar, 2003, str. 299-309.
 • Antologičarski podvig Huseina Bašića, Almanah, 25-26, Podgorica,  2004, str. 141-147. ISSN 0354-5342
 • Grad za trista groša, Tutinski zbornik, 4, Tutin, 2004, str. 137-143.
 • Balade sa motivom smrznute neveste u zbirci Saita Orahovca Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine, Almanah, 27-28, Podgorica,  2004, str. 41-46.  ISSN 0354-5342
 • Vrt detinjstva Desanke Maksimović, Detinjstvo, XXX, 1-2, Novi Sad, 2004, str. 21-25.   ISSN 0350-5286
 • Branko Ćopić: U carstvu leptirova i medveda – osvrt nakon 65 godina, Detinjstvo, XXX, 3-4, Novi Sad, 2004, str. 55-59. ISSN 0350-5286
 • kontrasta u oblikovanju Lalićevog Zlog proljeća, Mostovi, XXXV, 173-174, 2004, str. 56-59. ISSN 0350-4263
 • Koderov prevod Andersena iz 1858. godine. U: Andersen po drugi put među Srbima, izdanje Dokumentarnog centra Zmajevih dečjih igara, sv. 9, urednik Dušan Đurđev, Novi Sad 2005, str. [7-11].
 • Osvajanje Bagdata Murata Kurtagića u krugu varijanata, Almanah, 31-32, Podgorica,  2005, str. 221-230. ISSN 0354-5342
 • Bilje u Koderovim spevovima : tradicija i inovacija, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LII, 2004, sv. 2, str. 527-537.  ISSN 0543-1220.
 • Ptica narodne pesme Andersenov odnos prema tradiciji, Detinjstvo, XXXI, 1-2, Novi Sad, 2005, str. 92-94.  ISSN 0350-5286
 • Vladimir iz čudne priče: putovanje kroz književnost – Detinjstvo, XXXII, 3-4, Novi Sad, 2006, str. 62-64. ISSN 0350-5286
 • Poezija Vladimira Vlade Stojiljkovića u antologijama srpske poezije za decu,  Detinjstvo, XXXIII, , Novi Sad, 2007, str. 112-118  . ISSN 0350-5286
 • Epska pesma kao umetnost reči (Relikvije iz starine : ogledi o srpskim epskim pesmama, priredila Marija Kleut). U: Letopis Matice srpske, god. 183, knj. 480, sv. 5, Novi Sad, 2007, str. 900-903. ISSN 0025-5939
 • Magnet i algebra Ismeta Rebronje. Narodna biblioteka «Dr Ejup Mušović», Tutin, 2007, Iz recenzije, str. 24-30.
 • Stanaja selo zapali Ljiljane Pešikan–Ljuštanović –U: Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 74, Novi Sad, 2008, str. 339–342. ISSN 0352–5007
 • Oblici usmene književnosti u čitankama Milana Ševića –predlog za razmišljanje. U: Norma : časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, br. 2–3, 2007, Sombor, [št. 2009], str. 151–164. ISSN 0353–7129
 • The motive of the silent bride in the ballads of the South–Slavic folklore tradition – U: Makedonski folklor = Macedonian folklore, god. XXXI, br. 64, 2007, str. 55–68. ISSN 0542–2108
 • Prilog proučavanju narodne književnosti u čitankama za srpske osnovne i srednje škole od 1800. do 1914. godine. U: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LVI, 2008, sv. 3, str. 683–689. ISSN 0543–1220.
 • Književnost za decu u viđenju Jaše Prodanovića.U:  Detinjstvo, XXXIV, br. 1/2, Novi Sad, 2008, str. 43–50. ISSN 0350–5286
 • Sad velimo pesmu da brojimo, i s tom pesmom da se veselimo : (Zlatan Čolaković, Epika Avda Međedovića: kritičko izdanje. U: Almanah. Podgorica, 41/42, 2008, str. 327–332. – ISSN 0354–5342.
 • Letelica profesora Bistrouma – roman ili bajka?. U: Sunce u prozoru: kritika o književnosti u Crnoj Gori za djecu i mlade, [priredio] Milutin Đuričković, Podgorica, „Gligorije Dijak“, 2009, str. 54–58. – ISBN 978–9940–22–016–7
 • Nova knjiga o 'Novoj pesmi za decu' – Jovan Ljuštanović: Brisanje lava – poetika modernog i srpska poezija za decu od 1951. do 1971. godine, Dnevnik, Novi Sad, 2009. U: Pedagoška stvarnost, 56 (1–2) (2010), str. 167–171. ISSN 0553–4569
 • U potrazi za Chedyssom. U: Magnet i algebra / Ismet Rebronja; [likovni prilozi u ovoj knjizi Mersad Berber]. Bijelo Polje: Centar za kulturu "Vojislav Bulatović – Strunjo", 2010, str. 50 – 57.
 • Narodna književnost u čitankama Veselina Čajkanovića i Marcela Kolina. Pedagoška stvarnost, 58 (1) (2012), str. 79–85. ISSN 0553–4569
 • Vojislav V. Jovanović kao antologičar narodne književnosti. U: Zbornik u čast Mariji Kleut / [uredile Svetlana Tomin, Ljiljana Pešikan–Ljuštanović, Nataša Polovina; prevod rezimea Gorana Raičević i autori]. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013 Str. 279–297. ISBN 978–86–6065–186–2
 • Narodna književnost u čitankama Mihaila M. Stanojevića i Živka N. Stefanovića: sistem kulturnih vrednosti jednog doba. U: Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Književna istraživanja / urednice Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš : Filozofski fakultet, 2013. Str. 429–440. ISBN 978–86–7379–279–8
 • Medisa Kolaković, Marina Tokin, Ilustracije u čitankama nekad i sad. U: Detinjstvo. – ISSN 0350–5286. – God. 40, br. 1 (2014), str. 15–24.
 • Književno delo Ive Andrića u čitankama između dva rata: 1918–1945. U: Detinjstvo. – ISSN 0350–5286. – God. 41, br. 1 (2015), str. 91-97.

 

Vrh strane