Nada Usanović-Ašonja

Kontakt
Kabinet: 221
e-mail: nadau@ff.uns.ac.rs
telefon: 485 3868

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
-
Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Ruski jezik i književnost), 2004.
- Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad), 2008.
- Bibliotekarka u Seminarskoj biblioteci Odseka za slavistiku i Odseka za rusinistiku od 2007.
- Sudski prevodilac za ruski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu, 2012.

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Bibliotekarstvo
- Informaciona delatnost
- Elektronske baze podataka
- Ruski jezik, književnost i kultura kao bibliotečko-informaciona baza
- Edukacija korisnika
- Prevođenje

Bibliografija

- Bibliografija radova objavljenih u Prilozima proučavanju jezika (21-35) : pismeni rad za polaganje bibliotekarskog stručnog ispita iz predmeta Osnovi bibliografije / Nada Usanović-Ašonja. – Novi Sad, 2008.
- Lav Nikolajevič Tolstoj : plemić pokajnik : (1828-1910) : katalog izložbe / autori kataloga i izložbe Nada Usanović-Ašonja i Milica Bracić. – Novi Sad, 2010.
- Fjodor Mihajlovič Dostojevski : (1821-1881) : katalog izložbe / autor kataloga i izložbe Nada Usanović-Ašonja. – Novi Sad, 2011.
- Pedeset godina rada Katedre za ruski jezik i književnost : (1961-2011) : (katalog izložbe izabranih radova nastavnika i saradnika) / autor kataloga i izložbe Nada Usanović-Ašonja. –Novi Sad, 2011.
- Mihail Aleksandrovic Šolohov (1905-1984) : selektivna bibliografija / Nada Usanović-Ašonja, Blažan Stjepanovic // Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila A. Šolohova / Radomir V. Ivanovic. – Podgorica , 2012.
- Profesoru dr Vitomiru Vuletiću u čast / autori izložbe i kataloga Nada Usanović-Ašonja i Tamara Rakić-Blanuša. – Novi Sad, 2016.

Vrh strane