Biljana Lorbek


    Kontakt
    ◦ Kabinet: 202
    ◦ e-mail: biljanal@ff.uns.ac.rs
    ◦ telefon: 485 3920

 


Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Odsek za psihologiju), 1996.
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad), 2006.
◦ Licenca 2007.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1996);
◦ Volontirala u Centru „Srce” (1994–1996);
◦ Zaposlena na mestu psihologa u SOS Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici (1997–2003);
◦ Edukacija iz psihoterapijskog modaliteta Transakciona analiza, nivo 101 i 202;
◦ Nacionalni sertifikat iz psihoterapije – Sistemska porodična terapija (2011);
◦ Saradnik u Centru za psihoterapiju „Bjanko” (2003–2007);
◦ Bibliotekar u Seminarskoj biblioteci Odseka za psihologiju (od 2004);
◦ Završila specijalističke studije iz psihoterapije na Odseku za psihologiju (2005);
◦ Saradnik Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF (od 2016)

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Član Bibliotekarskog društva Srbije
◦ Član Društva psihoterapeuta Srbije

Vrh strane