O nama

Iberoamerički centar CIBAM osnovan je marta 2020. godine na predlog Lektorata za španski jezik Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i u saradnji s Društvom Hispanista Srbije, sa idejom da kroz interdisciplinaran i inovativan pristup okuplja studente i istraživače svih društveno-humanističkih nauka, otvori prostor za aktivnosti vezane za hispanske i luzofone teme, uspostavi konkretnu saradnju s brojnim univerzitetima iz Španije, Portugala, Latinske Amerike i sa Kariba, organizuje stručne i naučne događaje usmerene na kulturološke, jezičke, istorijske, društvene i političke tokove iberoameričkog područja i bavi se složenim pitanjima tamošnjeg identiteta,  migracija i zaštite životne sredine.

Uprava Centra:
Upravnik Centra: dr Bojana Kovačević Petrović 
Sekretar Centra: Jelena Borljin
Koordinatori za španski jezik: dr Sanja Maričić Mesarović i dr Ivana Georgijev
Koordinator za špansku književnost i kulturu: dr Moises Moreno
Koordinator za latinoameričku kulturu: Viktorija Riveros Mitrović

Bojana Kovačević Petrović zaposlena je na Odseku za za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2014. godine, gde je trenutno u zvanju docenta. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s disertacijom pod nazivom Traganje za identitetom u delu Karlosa Fuentesa. Objavila je oko pedeset naučnih članaka i eseja o književnosti i kulturi Latinske Amerike i Španije: o stvaralaštvu Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Roberta Bolanja, Oktavija Pasa, Soe Valdes, Fernanda Arabala, Federika Garsije Lorke, Servantesa… Bavi se književnim, sudskim, simultanim i konsekutivnim prevođenjem. Prevela je tridesetak knjiga hispanoameričkih i španskih autora i priredila više antologija. Član je Mreže hispanista Srednje Evrope, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Društva hispanista Srbije i Udruženja profesora španskog jezika. Dobitnica je Ordena Izabele Katoličke za doprinos širenju i popularizaciji španskog jezika i hispanistike.

Jelena Borljin diplomirala je Španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije stekavši zvanje Master profesor jezika i književnosti. Masterirala je i na programu Međunarodne komunikacije, usmenog i pismenog prevođenja (jezička kombinacija španski <> engleski) na Univerzitetu Pablo de Olavide u Sevilji (Španija). Nakon što je završila ovaj stepen studija sa ocenom sa posebnim počastima, nastavila je svoje obrazovanje na doktorskim studijama na istom univerzitetu. Oblasti njenog istraživanja su audiovizuelno i interkulturno  prevođenje. Od 2018. je akreditovani ispitivač DELE ispita za nivoe A1 i A2, stalni sudski prevodilac za španski jezik i profesor španskog jezika u Centru za jezike na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2020. g. radi kao asistent pri Odseku za za italijanske i iberoameričke studije istog fakulteta.

Sanja Maričić Mesarović diplomirala je na Katedri za iberijske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine gde je i doktorirala 2015. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu radi od 2009. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Romanistika izabrana je 2016. godine. Izvodi nastavu na Odseku za italijanske i iberoameričke studije iz predmeta španske lingvistike. Oblasti njenog interesovanja obuhvataju metodiku nastave stranih jezika, hispanske lingvistike i kulture, frazeologije, leksikologije, pragmatike i sociolingvistike. Učestovala je na preko 20 međunarodnih i nacionalnih konferencija i simpozijuma kao izlagač i kao član organizacionog odbora. Ima preko 20 objavljenih radova iz oblasti metodike nastave, primenjene lingvistike, hispanske kulture, sociolingvistike i pragmatike. Član je uređivačkog odbora časopisa Metodički vidici koji objavljuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Ivana Georgijev je diplomirala Španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila doktorske studije odbranivši doktorsku disertaciju iz sociolingvistike i kognitivne lingvistike na temu Ljubavi u srpskim i španskim paremijama. Boravila je tokom doktorskih studija na Univerzitetu u Granadi u okviru programa Erasmus+. Oblasti njenog naučnog interesovanja obuhvataju teme iz sociolingvistike, kognitivne lingvistike i primenjene lingvistike. Radi kao asistent za španski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kao profesor-saradnik u Institutu Servantes u Beogradu. Objavila je više naučnih i stručnih radova i učestvovala na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Moises Moreno Fernandes je diplomirao Filozofiju na Univerzitetu u Ovijedu, Španija. Studirao je «Master za podučavanje španskog kao stranog jezika» na Univerzitetu Nebriha u Madridu, Španija. Odbranio je doktorat iz Latinoameričke književnosti na Univerzitetu Komplutense u Madridu, na temu priča Huana Karlosa Onetija. Od 2013. godina radi kao Lektor za Španski jezik na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, sarađuje i predaje Španski jezik na Institutu Servantesu od 2010. godine. Objavio je istraživačke radove u časopisima poput "El catoblepas", “Signos ELE” y “Colindancias”. Njegove glavne linije istraživanja španskog jezika odnose se na sticanje vokabulara putem audio-vizuelnih materijala, kognitivne gramatike i rušenje kulturnih mitova na polju stranih jezika. Takođe istražuje oblasti filozofije, antropologije i književne kritike. 

Viktorija Riveros Mitrović je diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (1999). Završila je “Univerzitetske master studije iz španskog jezika i književnosti: istraživanja i profesionalne aplikacije” na Univerzitetu u Haenu (Španija).  Oformila se kao profesor Španskog kao stranog jezika na Institutu Servantes u Beogradu, gde je radila od 2004. do 2018. Bila je angažovana kao profesor španskog jezika u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” od 2007. do 2009. Osnovala je  privatnu školu španskog jezika “Latina” 2003. koja postoji i danas.  Radi kao lektor za Španski jezik na Filozofskom Fakultetu Univerziteta U Novom Sadu od 2017.


Stručni savet Centra:

– prof. dr Dejan Mihailović, Tehnološki institut u Montereju, Meksiko
– prof. dr Dalibor Soldatić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Jelena Spasojević, predsednica Društva hispanista Srbije
– prof. dr Aleksis Dantas, Univerzitet u Rio de Žaneiru, Brazil
– prof. dr Ilinka Ilijan, Zapadni univerzitet u Temišvaru, predsednica Mreže hispanista Srednje Evrope
– dr Emilio Galjardo Saborido, Univerzitet u Sevilji, Viši savet za naučna istraživanja Kraljevine Španije
– dr Johanes Maerk, IDEAZ Institut za interkulturalna i komparativna istraživanja, Univerzitet u Beču

Vrh strane