O nama

Iberoamerički centar CIBAM osnovan je marta 2020. godine na predlog Lektorata za španski jezik Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i u saradnji s Društvom Hispanista Srbije, sa idejom da kroz interdisciplinaran i inovativan pristup okuplja studente i istraživače svih društveno-humanističkih nauka, otvori prostor za aktivnosti vezane za hispanske i luzofone teme, uspostavi konkretnu saradnju s brojnim univerzitetima iz Španije, Portugala, Latinske Amerike i sa Kariba, organizuje stručne i naučne događaje usmerene na kulturološke, jezičke, istorijske, društvene i političke tokove iberoameričkog područja i bavi se složenim pitanjima tamošnjeg identiteta,  migracija i zaštite životne sredine.

Uprava Centra:
Upravnik Centra: dr Bojana Kovačević Petrović 
Sekretar Centra: Jelena Borljin
Koordinatori za španski jezik: dr Sanja Maričić Mesarović i dr Ivana Georgijev
Koordinator za špansku književnost i kulturu:
Koordinator za latinoameričku književnost: Moises Moreno Fernandes
Koordinator za latinoameričku kulturu: Viktorija Riveros Mitrović
 

Bojana Kovačević Petrović zaposlena je na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2014. godine, gde je trenutno u zvanju docenta. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s disertacijom pod nazivom Traganje za identitetom u delu Karlosa Fuentesa. Objavila je oko pedeset naučnih članaka i eseja o književnosti i kulturi Latinske Amerike i Španije: o stvaralaštvu Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Roberta Bolanja, Oktavija Pasa, Soe Valdes, Fernanda Arabala, Federika Garsije Lorke, Servantesa… Bavi se književnim, sudskim, simultanim i konsekutivnim prevođenjem. Prevela je tridesetak knjiga hispanoameričkih i španskih autora i priredila više antologija. Član je Mreže hispanista Srednje Evrope, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Društva hispanista Srbije i Udruženja profesora španskog jezika.

Jelena Borljin diplomirala je Španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije stekavši zvanje Master profesor jezika i književnosti. Masterirala je i na programu Međunarodne komunikacije, usmenog i pismenog prevođenja (jezička kombinacija španski <> engleski) na Univerzitetu Pablo de Olavide u Sevilji (Španija). Nakon što je završila ovaj stepen studija sa ocenom sa posebnim počastima, nastavila je svoje obrazovanje na doktorskim studijama na istom univerzitetu. Oblasti njenog istraživanja su audiovizuelno i interkulturno  prevođenje. Od 2018. je akreditovani ispitivač DELE ispita za nivoe A1 i A2, stalni sudski prevodilac za španski jezik i profesor španskog jezika u Centru za jezike na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2020. g. radi kao asistent pri Odseku za romanistiku istog fakulteta.

Sanja Maričić Mesarović diplomirala je na Katedri za iberijske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine gde je i doktorirala 2015. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu radi od 2009. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Romanistika izabrana je 2016. godine. Izvodi nastavu na Odseku za romanistiku iz predmeta španske lingvistike. Oblasti njenog interesovanja obuhvataju metodiku nastave stranih jezika, hispanske lingvistike i kulture, frazeologije, leksikologije, pragmatike i sociolingvistike. Učestovala je na preko 20 međunarodnih i nacionalnih konferencija i simpozijuma kao izlagač i kao član organizacionog odbora. Ima preko 20 objavljenih radova iz oblasti metodike nastave, primenjene lingvistike, hispanske kulture, sociolingvistike i pragmatike. Član je uređivačkog odbora časopisa Metodički vidici koji objavljuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Ivana Georgijev je diplomirala Španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila doktorske studije odbranivši doktorsku disertaciju iz sociolingvistike i kognitivne lingvistike na temu Ljubavi u srpskim i španskim paremijama. Boravila je tokom doktorskih studija na Univerzitetu u Granadi u okviru programa Erasmus+. Oblasti njenog naučnog interesovanja obuhvataju teme iz sociolingvistike, kognitivne lingvistike i primenjene lingvistike. Radi kao asistent za španski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kao profesor-saradnik u Institutu Servantes u Beogradu. Objavila je više naučnih i stručnih radova i učestvovala na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Moises Moreno Fernandes je diplomirao Filozofiju na Univerzitetu u Ovijedu, Španija. Studirao je «Master za podučavanje španskog kao stranog jezika» na Univerzitetu Nebriha u Madridu, Španija. Od 2013. godina radi kao Lektor za Španski jezik na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, sarađuje i predaje Španski jezik na Institutu Servantesu od 2010. godine. Objavio je istraživačke radove u časopisima poput "El catoblepas", “Signos ELE” y “Colindancias”. Njegove glavne linije istraživanja španskog jezika odnose se na sticanje vokabulara putem audio-vizuelnih materijala, kognitivne gramatike i rušenje kulturnih mitova na polju stranih jezika. Takođe istražuje oblasti filozofije, antropologije i književne kritike. Trenutno je na doktorskim studijama iz Latinoameričke književnosti na Univerzitetu Komplutense u Madridu, gde piše doktorsku tezu o pričama Huana Karlosa Onetija.  

Viktorija Riveros Mitrović je diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (1999). Oformila se kao profesor Španskog kao stranog jezika na Institutu Servantes u Beogradu, gde je radila od 2004. do 2018. Bila je angažovana kao profesor španskog jezika u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” od 2007. do 2009. Osnovala je  privatnu školu španskog jezika “Latina” 2003. koja postoji i danas.  Radi kao lektor za Španski jezik na Filozofskom Fakultetu Univerziteta U Novom Sadu od 2017. Trenutno je na “Univerzitetskim master studijama iz španskog jezika i književnosti: istraživanja i profesionalne aplikacije” na Univerzitetu u Haenu (Španija).


Stručni savet Centra:

– prof. dr Dejan Mihailović, Tehnološki institut u Montereju, Meksiko
– prof. dr Dalibor Soldatić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Jelena Spasojević, predsednica Društva hispanista Srbije
– prof. dr Aleksis Dantas, Univerzitet u Rio de Žaneiru, Brazil
– prof. dr Ilinka Ilijan, Zapadni univerzitet u Temišvaru, predsednica Mreže hispanista Srednje Evrope
– dr Emilio Galjardo Saborido, Univerzitet u Sevilji, Viši savet za naučna istraživanja Kraljevine Španije
– dr Johanes Maerk, IDEAZ Institut za interkulturalna i komparativna istraživanja, Univerzitet u Beču

Vrh strane