Projekti

16.11.2023.
Iberoamerički centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dobio je u Brazilu kandidaturu za organizaciju 58. Međunarodnog kongresa amerikanista ICA2025. Kongres će biti održan od 30. juna do 4. jula 2025.
*UNIVERSITY OF NOVI SAD AND FACULTY OF PHILOSOPHY HOSTS OF 58th CONGRESS OF AMERICANISTS ICA 2025
*Bojana Kovačević Petrović: Novi Sad biće centar hispanskog sveta 2025.
*Univerzitet u Novom Sadu domaćin jednog od najstarijih naučnih skupova
 

12.07.2022.
VI MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA LATINOAMERIČKIH STUDIJA, 13-17. juli 2022.

28.02.2022.
Iberoamerički centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i latinoamerička mreža CLACSO organizuju 3. i 4. marta Prvi forum radne grupe "Latinska Amerika i Balkan: kulturne i društvene veze".

 

25.10.2021.
OSNOVANA STRATEŠKA RADNA GRUPA IBEROAMERIČKOG CENTRA FFUNS I SVETSKE MREŽE CLACSO ZA ISTRAŽIVANJE KULTURNIH I DRUŠTVENIH VEZA

 

29.05.2021.
KNJIŽEVNI KONKURS - REZULTATI I NAGRADE

29.03.2021.
MITOVI I LEGENDE LATINSKE AMERIKE: PREVODILAČKI PROJEKAT IBEROAMERIČKOG CENTRA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
namenjen studentima završnih godina, apsolventima, mladim diplomcima... sa znanjem španskog jezika.
Koordinatori projekta su univerzitetski profesori i stručnjaci za latinoameričke kulture.
Rok za prijavu: 1. maj 2021.

10.02.2021.
POZIV ZA DOPRINOS KNJIZI U IZDANJU CLACSO-CIBAM: KULTURNI ODNOSI IZMEĐU LATINSKE AMERIKE I EVROPSKIH SOCIJALISTIČKIH ZEMALJA U VREME HLADNOG RATA

07.12.2020.
KNJIŽEVNI KONKURS ZA STUDENTE I SREDNJOŠKOLCE KOJI UČE ŠPANSKI JEZIK U SRBIJI

Rok za slanje priče, pesme i/ili eseja: 1. mart 2021.
Objavljivanje pobednika: 1. maj 2021.

PREVOD ESEJA ALEHA KARPENTJERA
U pripremi je prvi prevod na srpski jezik izabranih eseja kubansko pisca Aleha Karpentjera. U ovom projektu, čiji je koordinator naš ugledni prevodilac Branko Anđić, učestvuju mladi hispanisti kojima će to biti jedan od prvih profesionalnih prevoda.

NOVO IZDANJE LETNJE ŠKOLE LATINOAMERIČKIH STUDIJA
Iberoamerički centar Filozofskog fakulteta, Društvo hispanista Srbije i Institut za evropske studije pripremaju novo specijalno izdanje Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija. Program će uskoro biti objavljen i otvoren za širu javnost.

 

Vrh strane