Aktivnosti


17. maj 2024. - USPEŠNO ZAVRŠEN KONKURS „PRIKAŽI KNJIGU“
12. mart 2024. - KONKURS ZA MIKROPRIČU
20. februar 2024. - II Simpozijum Grupe CIBAM-CLACSO (PRE-ICA2025): LATINSKA AMERIKA I BALKAN: BLISKOSTI I SLIČNOSTI, 6. i 7. juli 2024.


CIBAM ima u planu sledeće aktivnosti:

Organizacija akademskih i kulturnih programa vezanih za iberoameričke teme tokom cele godine, omogućavajući profesorima, mladim stručnjacima, a naročito studentima da aktivno učestvuju u njima, da se edukuju i da uzajamno razmenjuju znanja.

Uspostavljanje konkretne saradnje s brojnim univerzitetima iz Španije, Portugala, Latinske Amerike i Kariba, i akademskim razmenama s njima (u toku je sklapanje sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Verakrusu, a radi se i na otvaranju raznih mogućnosti sa Tehnološkim institutom u Montereju, Meksiko).

– Konkurisanje za međunarodne projekte, pridruživanje organizaciji CLACSO i drugim sličnim organizacijama na Iberijskom poluostrvu i Latinoameričkom kontinentu.

– Kontinuitet u ko-organizaciji Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija sa Društvom hispanista Srbije i drugim srodnim organizacijama, kako bi se na Filozofskom fakultetu okupljali ugledni profesori i stručnjaci za iberoameričke teme, odnosno brojni mladi ljudi zainteresovani za te oblasti.

Novi zajednički projekti sa Mrežom hispanista Srednje Evrope i Društvom hispanista Srbije.

– Stvaranje uslova za Međunarodni master program.

Online aktivnosti, video-konferencije i edukacije, kao i organizacija okruglih stolova, seminara, letnjih škola, naučnih seminara i skupova, specijalizovanih kurseva španskog i drugih jezika Latinske Amerike.

– Organizacija seminara posvećenog NAUATL jeziku koji bi održao naš veliki stručnjak za tu oblast Igor Seke.

– Objavljivanje zajedničkih publikacija sa iberoameričkim kolegama i hispanistima iz regiona.

– Aktivnosti Centra bile bi usmerene na kulturološke, jezičke, istorijske, društvene i političke teme u vezi sa iberoameričkim svetom, kao i složena pitanja identiteta,  migracija i zaštite životne sredine.

– Proširivanje postojeće saradnje na realizaciju aktivnosti s Ambasadom Kube, Ambasadom Brazila i Ambasadom Venecuele u Beogradu, Institutom za evropske studije, Udruženjem srpsko-peruanskog prijateljstva, Centrom Kamoiš pri Filozofskom fakultetu, mladim hispanistima i stručnjacima za druge oblasti koji imaju interesovanje za pomenute teme, kao i sa brojnim drugim Iberoameričkim, Latinoameričkim i sličnim centrima širom sveta.

– Centar bi imao značajnu ulogu i u intenzivnijoj saradnji sa Institutom Servantes u Beogradu, kao i u programima koje festival ProseFest priprema za 2021. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.

 

Vrh strane