Социологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СОЦИОЛОГИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ СОЦИОЛОГ

Пријемни испит се састоји из теста знања. Тест има 60 питања. Сваки тачан одговор носи 1 бод. На тесту кандидат може освојити највише 60 бодова.

Теста знања обухвата следеће садржаје:

◦ Шта је социологија?
◦ Модерно друштво
◦ Настанак социологије
◦ Појединац, култура и друштво
◦ Друштвена структура и систем
◦ Друштвене неједнакости
◦ Друштвена промена и друштвени развој
◦ Друштво и становништво
◦ Социолошко проучавање сфере рада
◦ Економија и економски аспекти друштва
◦ Култура
◦ Религија
◦ Политика
◦ Етнички аспекти друштва
◦ Идеологија
◦ Породица
◦ Социјално патолошке појаве
◦ Друштво и урбани феномен
◦ Социјално-еколошки проблеми
◦ Глобализација
◦ Млади у савременом друштву

Литература

Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије, уредник: Димитрије Димитријевић, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 

Врх стране