Социјални рад

- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Социјални рад

Пријемни испит ОАС Социјални рад

Полажу се два теста - тест опште информисаности и тест знања.
Кандидат бира да ли ће полагати тест знања из социологије или из психологије.
Тест знања носи 45, а тест опште информисаности 15 бодова.

Литература за пријемни (наведена и новија издања):
- Група аутора (2011). Социологија, за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике.
- Биљана Милојевић Апостоловић и Невенка Јовановић (2020). Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије. Београд: Нови логос. ISBN: 9788661095115

Пријемни испит траје 45 минута.

Врх стране