Историја

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИСТОРИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ИСТОРИЧАР


Пријемни испит полаже се писмено у форми теста знања. Тест садржи 60 питања.
Максималан број бодова на тесту знања износи 60.

Препоручена литература:
Уџбеници за 1., 2., 3. и 4. разред гимназије друштвено-језичког смера одобрени од надлежног министарства.

Пријемни испит траје 120 минута.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Ако имате додатних питања у вези са пријемним испитом или студијским програмом Одсека за историју, посетите нас на Данима отворених врата или нам пишите на  otvorenavrata.istorija@ff.uns.ac.rs.

 

 

 

Врх стране