Педагогија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПЕДАГОИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ПЕДАГОГ

Пријемни испит полаже се писмено у виду тестова и то у два дела:

I део испита
Тест знања из психологије.

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ:
III Опажање - осети и опажаји
IV Учење
V Памћење и заборављање
VI Мишљење
VII Интелигенција и стваралаштво
VIII Мотивација
IX Емоције
X Психички развој
XI Личност
XII Психички поремећаји и измењена стања свести
XIII Особа у социјалном окружењу

Максимални број бодова на Тесту знања износи: 35 бодова.

II део испита
Тест опште информисаности.
Максимални број бодова на Тесту опште информисаности износи: 25 бодова.

Литература
Биљана Милојевић-Апостоловић и Невенка Јовановић (2020/2021/2022) Психологија, уџбеник за други разред гимназије, Нови Логос, ISBN 978-86-610-9511-5

 

Врх стране