Психологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПСИХОЛОГИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

Пријемни испит полаже се писмено и састоји се од:

а)  Теста знања
Максималан број бодова на тесту знања износи 30.

Литература: Биљана Милојевић-Апостоловић и Невенка Јовановић (2020/2021/2022) Психологија, уџбеник за други разред гимназије, Нови Логос, ISBN 978-86-610-9511-5

б)  Теста способности
Максималан број бодова на тесту способности 15.

ц)  Теста опште информисаности
Максималан број бодова на тесту опште информисаности је 15.

Саставни део тестова је кључ вредновања ( изражено у бодовима).

Пријемни испит траје између 60 и 90 минута.

Напомена: Кандидат који испуњава услове из члана 8. Правилника о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет у Новом Саду, ослобођен је теста знања из психологије, али мора решавати остале тестове.

 

Врх стране