7. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 7. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 25. 09.  2020. године са почетком у 12:00 часова у сали за седнице П9, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 6. седнице Већа докторских студија одржане 04. 09. 2020. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Историја:

Кандидат: Жарко Панић, тема: Јавно мњење Срба у Јужној Угарској о Русији од 1908. до 1918. године. Комисија: др Бранко Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Милош Ковић, ванредни професор за ужу научну област Општа историја новог века, Филозофски факултет, Београд, др Мирослав Павловић, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, др Ђорђе Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Филозофија:

Кандидат: Милан Вукадиновић, тема: Универзална прагматика комуникације: прилог херменеутици комплексност. Комисија: др Уна Поповић, ванредни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Жељко Радинковић, виши научни сарадник, за ужу научну област Друштвене науке – филозофија, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, др Дамир Смиљанић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

Кандидат: Марија Бјелица, тема: Средњовековно обликотворно наслеђе у савременом српском песништву. Комисија: др Светлана Томин, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Никола Грдинић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Марко Радуловић, научни сарадник за ужу научну област Општа књижевност са теоријом књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, др Сања Париповић Крчмар, ванредни професор за ужу научну област Српска књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

                                                                                    Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

Врх стране