1. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 1. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 31. 01. 2020. године са почетком у 9:30 часова у сали за седнице П9, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 9. седнице Већа докторских студија одржане 28. 11. 2019. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација

Методика наставе:

Кандидат: Драгица Ранковић, тема: Значај школовања деце у болничким условима из перспективе учитеља, родитеља и здравствених радника. Комисија: др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Драгана Милутиновић, редовни професор за ужу научну област Здравствена нега, Медицински факултет, Нови Сад, члан, др Јасмина Пекић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Историја:

I

Кандидат: Милан Чабрило, тема: Напуљски Анжујци и јужнословенске земље у контексту извора и историографије. Комисија: др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Борис Стојковски, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Снежана Божанић, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Александар Крстић, научни сарадник за ужу научну област Медијевистика, Историјски факултет, Београд, члан, др Ђура Харди, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Огњен Крешић, тема: Хиландар и Бугари у XVIII веку. Комисија: др Ђорђе Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба,  Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Владимир Симић, ванредни професор за ужу научну облат Историја ликовних уметности и архитектуре, Филозофски факултет, Београд, члан, др Мирослав Павловић, доцент за ужу научну област Историја модерног доба,  Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Бранко Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба,  Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Предраг Ковачевић, тема: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in Serbian (Синтакса и семантика психолошких глагола у српском језику). Комисија: др Нада Арсенијевић, редовни професор за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Бранимир Станковић, доцент за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет, Ниш, члан, др Татјана Милићев, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Сабина Халупка-Решетар, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Мариора Сфера, тема: Трагање за идентитетом у песничком делу Јона Милоша. Комисија: др Анемари Сореску Маринковић, виши научни сарадник за ужу научну област Румунистика, Балканолошки институт САНУ, Београд, председник комисије, др Помпилије Крачунеску, ванредни професор за ужу научна област Румунска и компаративна књижевност, Западни универзитет у Темишвару, Факултет за језике, историју и теологију, члан, др Вирђинија Поповић, ванредни професор за ужу научну област Румунска књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

III

Кандидат: Јована Рупар, тема: Концептуализација међуљудских односа у идиомима у енглеском и српском језику: когнитивнолингвистичка анализа. Комисија: др Катарина Расулић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Душанка Вујовић, доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Твртко Прћић, редовни професор за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

IV

Кандидат: Александра Ерић Букарица, тема: Кодификација енглеско-српске и српско-енглеске терминологије из области уговорног права Европске уније: лексиколошки и лексикографски аспекти. Комисија: др Милан Ајџановић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Мира Милић, ванредни професор за ужу научну област Светски језик (Енглески), Факултет спорта и физичке културе, Нови Сад, члан, др Твртко Прћић, редовни професор за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисија за оцену и одбрану докторских дисертација

Педагогија:

Кандидат: Крстић Кристина, тема: Улога родитеља током преласка детета из предшколске установе у школу. Комисија: др Јасмина Клеменовић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Марија Зотовић-Костић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Далиборка Поповић, доцент за ужу научну област Педагогија, Државни Универзитет у Новом Пазару, члан, др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Кљакић Снежана, тема: Семантичко-синтаксички међуоднос фазног глагола и комплемента у енглеском и српском језику – контрастивни приступ. Комисија: др Предраг Новаков, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Душанка Звекић-Душановић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Дејан Каравесовић, доцент за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, члан, др Наташа Миливојевић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Сања Златковић, тема: Књижевнокритичка мисао Зорана Мишића. Комисија: др Сања Париповић Крчмар, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ивана Живанчевић Секеруш редовни професор, за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Јелена Панић Мараш, доцент за ужу научну област Српска књижевност XX века, Учитељски факултет, Београд, члан, др Гојко Тешић, редовни професор, за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

III

Кандидат: Ана Маргарета Валент, тема: Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku („Библијска фразеологија у словачком и српском језику“). Комисија: др Ана Макишова, редовни професор за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Снежана Поповић, доцент за ужу научну област Бохемистика (чешки језик; област истраживања: српска и чешка фразеологија), Филолошки факултет, Београд, члан, др Гордана Штрбац, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Јасна Ухларик, доцент за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

IV

Кандидат: Драган Бабић, тема: Тематизација Првог светског рата у српској и англоамеричкој прози од 1914. до 1940: компаративна анализа Комисија: др Зоран Пауновић, редови професор за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Бојана Стојановић Пантовић, редовни професор за ужу научну област Српска и и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, ,др Михајло Пантић, редовни професор за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд, члан, др Владимир Гвозден, ванредни професор за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

4. Разно:

По инструкцији из правне службе, Веће докторских студија треба да усвоји новог ментора за кандидата Наташу Вукићевић, докторанта Методике наставе, пошто је стари ментор у пензији. У питању је др Биљана Јеремић, ванредни професор за ужу научну област Методика настве музичке културе, Педагошки факултет, Сомбор.

Председник Већа докторских студија
проф. др Марко Шкорић

Врх стране