2. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 2. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 28. 02. 2020. године са почетком у 12:00 часова у сали за седнице П9, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 1. седнице Већа докторских студија одржане 31. 01. 2019. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Историја:
Кандидат: Милан Чабрило, тема: Напуљски Анжујци и јужнословенске земље у контексту извора и историографије. Комисија: др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Борис Стојковски, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Снежана Божанић, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Александар Крстић, научни сарадник за ужу научну област Медијевистика, Историјски институт, Београд, члан, др Ђура Харди, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Кандидат: Александар Гајић, тема: Француско јавно мњење о Краљевини Србији 1903-1914. године. Комисија: др Ђорђе Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Биљана Остојић, научни сарадник за ужу научну област Модерна и савремена историја, Историјски институт, Београд, члан, др Мирослав Павловић, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, члан,  др Душко Ковачевић, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор 1. др Михаел Антоловић, ванредни професор за ужунаучну област Историјске науке, ментор 2.

3. Именовање комисија за оцену и одбрану докторских дисертација:

Психологија:
Кандидат: Вања Слијепчевић, тема: Значај перцепције праведности, етичке климе и личних карактеристика за предвиђање контрапродуктивног радног понашања. Комисија: др Јелена Матановић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Светлана Чизмић, редовни професор за ужу научну област Општа психологија, Филозофски факултет, Београд, члан,  др Марица Шљукић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Небојша Мајсторовић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Историја:
Кандидат: Атила Пфајфер, тема: Историја Бача од позног средњег века до опадања моћи Османског царства. Комисија: др Борис Стојковски, ванредни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александар Крстић, научни сарадник за ужу научну област Медијевистика, Историјски институт, Београд, члан, др Мирослав Павловић, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Ђура Харди, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор 1, др Золтан Ђере, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор 2.

4. Разно

Усвајање Извештаја о оцени подобности кандидата, теме и ментора за који је истекао предвиђен рок за писање од 60 дана за: Лазара Атанасковића, ДАС Филозофије, ментор проф. др Драган Проле.

Усвајање извештаја о Оцени и одбрани докторске дисертације за које је истекао предвиђен рок за писање од 60 дана за Снежану Паравању Шкрбић, ДАС Методика наставе, ментор проф. др Оливера Радуловић.

Председник Већа докторских студија
проф. др Марко Шкорић

Врх стране