Službene e-adrese zaposlenih u Biblioteci FF

Dragi studenti,
ukoliko vam je potrebna pomoć bibliotekara u vezi sa pretraživanjem građe, pronalaženjem literature  ili dodatno objašnjenje, možete nam se obratiti imejlom. Redovno pratite sajt Fakulteta, sadržaje Digitalne biblioteke i informacije koje ćemo postavljati na FB Fakulteta i Biblioteke.

- Nataša Belić, upravnica Biblioteke - biblioteka@ff.uns.ac.rs
(Biblioteka Filozofskog fakulteta)
- Ljiljana Matić - ljiljam@ff.uns.ac.rs
(Anglistika, Engleski jezik i knj. sa drugom stranom filologijom)
- Miloš Perović - milos@ff.uns.ac.rs
(Filozofija, Sociologija)
- Blažan Stjepanović - blazan@ff.uns.ac.rs
(Germanistika, Engleski jezik i knj. sa drugom stranom filologijom)
- Čila Balaž - balazscsilla1974@gmail.com
(Hungarologija)
- Sava Živanović - zivanovs@ff.uns.ac.rs
(Istorija)
- Dejana Burzan - dejanab@ff.uns.ac.rs
(Književnost, srpska i komparativna)
- Milica Bracić - milicab@ff.uns.ac.rs
(Žurnalistika)
- Snežana Ritter - ritter@ff.uns.ac.rs
(Pedagogija)
- Biljana Lorbek - biljanal@ff.uns.ac.rs
(Psihologija)
- Ilija Čanak - ilija.canak@ff.uns.ac.rs
(Romanistika, Francuski jezik i knj. sa drugim romanskim jezikom)
- Anda Almažan - anda@ff.uns.ac.rs
(Rumunistika, Slovakistika)
- Nada Usanović Ašonja - nadau@ff.uns.ac.rs
(Slavistika, Rusinistika)
- Nataša Belić - biblioteka@ff.uns.ac.rs
(Srpski jezik i lingvistika, Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom)
- Violeta Rakić - violeta@ff.uns.ac.rs
(Socijalni rad)
- Igor Lekić, saradnik na digitalizaciji - igor.lekic@ff.uns.ac.rs

Vrh strane