2023.

- др  Ана Маргарета Лачок одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Морфемска структура речи (Morfematická štruktúra slova)
КОМИСИЈА: проф. др Ана Макишова, председник Комисије, проф. др Јасна Ухларик, члан, доц. др Даниела Марчок, члан, Лаура Радосављев, студент ОАС студија, члан.
ВРЕМЕ И МЕСТО: 28.12.2023. ГОДИНЕ  У 11,00 ЧАСОВА УЧИОНИЦИ  237/II  НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др  Паулина Човић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Радио у функцији образовања и пропаганде у Србији (1929-1944)
КОМИСИЈА: проф. др Драгица Кољанин, председник Комисије, проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, члан, проф. др Слободан Бјелица, члан, Данијела Томић, студент ОАС студија, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 22.11.2023. ГОДИНЕ  У 11,00 ЧАСОВА УЧИОНИЦИ  301/III  НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Александар Мудри одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: "Фази у розвою руского литературного язика".
КОМИСИЈА: проф. др Људмила Поповић, председник Комисије, проф. др Миливој Алановић, члан, проф. Јасна Ухларик, члан, Тамара Балог, студенткиња МАС студија, члан.
ВРЕМЕ И МЕСТО: 4. септембар 2023. ГОДИНЕ  ОД 12.00 у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Ана Римар Симуновић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Початки рускей уметнїцкей литератури
КОМИСИЈА: Др Људмила Поповић, редовни професор, председник комисије, Др Марина Шимак Спевакова, ванредни,професор, члан, Др Данијела Марчок, доцент, члан, Лидија Костелник, студент МАС, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 4. јул 2023. ГОДИНЕ  ОД 12.00 у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Атила Фајфер одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Аустроугарска нагодба 1867. године и савремене политичке реакције
КОМИСИЈА: Др Золтан Ђере, редовни професор, председник комисије, Др Драгица Кољанин, ванредна професорка -  наставник из области Методике наставе, Др Ференц Немет, редовни професор, члан, Др Владан Гавриловић, редовни професор, члан, Рихард Рац Морваи, студент ОАС Историје
ВРЕМЕ И МЕСТО: 4. јул 2023. ГОДИНЕ  ОД 12.00 У  СЕМИНАРСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДСЕКА ЗА ИСТОРИЈУ, УЧИОНИЦА БР. 301

- др Наташа Танчић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Школска самоевалуација као чинилац унапређења квалитета рада школе
КОМИСИЈА: Др Јелена Ђерманов, ванредна професорка, председница комисије, Др Илија Миловановић, доцент- наставник из области Методике наставе (Методика психологије), Др Станислава Марић Јуришин, доценткиња, Др Јована Милутиновић, редовна професорка, чланица, Маријана Момчиловић, студенткиња ОАС Педагогија, чланица 
ВРЕМЕ И МЕСТО: 30.6.2023. у 16.00, у УЧИОНИЦИ 109 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Владан Видицки одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Типови привредних система
КОМИСИЈА: Др Марица Шљукић, ванредни професор, председник комисије, Др Снежана Стојшин, ванредни професор, члан – наставник из области Методике наставе, Др Срђан Шљукић, редовни професор, члан, Невена Гроздановски, студент МАС Социологија, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 23.6.2023. у 10.30, у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Милан Ољача одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Мултиваријатни корелационо-регресиони нацрти
КОМИСИЈА: проф. др Снежана Смедеревац, председник Комисије, проф. др Јасмина Коџопељић, члан, проф. др Петар Чоловић, ментор, Дамјан Копиловић, студент ОАС студија, члан.
ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.6.2023. у 12.00, у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др  Селка Садиковић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Теорија осетљивости на поткрепљење
КОМИСИЈА: проф. др Дејан Пајић, председник Комисије, проф. др Јасмина Коџопељић, члан, проф. др Снежана Смедеревац, ментор, Никола Адамов, студент ОАС студија, члан.
ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.6.2023. у 11.00, у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др  Жолт Папишта одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Die Rektion der Verben in einem neuen Lichte
КОМИСИЈА: доц. др Сања Нинковић, председница, доц. др Каталин Озер, члан, проф. др Ана Стипанчевић, члан, Милица Шијаковић, студенткиња МАС студија
ВРЕМЕ И МЕСТО: 14.2.2023. у 10.30, у семинарској библиотеци ОДСЕКА ЗА ГЕРМАНИСТИКУ (207)

- др  Ива Симурдић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Немачка дечја књижевност бидермајера
КОМИСИЈА: проф. др Николина Зобеница, председница, доц. др Ивана Пајић, члан, др Тијана Тропин  научни сарадник, члан
Дуња Врањеш, студенткиња ОАС студија
ВРЕМЕ И МЕСТО: 8.2.2023. у 11.00, у семинарској библиотеци ОДСЕКА ЗА ГЕРМАНИСТИКУ (207)

Врх стране