2023.

- dr  Žolt Papišta održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Die Rektion der Verben in einem neuen Lichte
KOMISIJA: doc. dr Sanja Ninković, predsednica, doc. dr Katalin Ozer, član, prof. dr Ana Stipančević, član, Milica Šijaković, studentkinja MAS studija
VREME I MESTO: 14.2.2023. u 10.30, u seminarskoj biblioteci ODSEKA ZA GERMANISTIKU (207)

- dr  Iva Simurdić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Nemačka dečja književnost bidermajera
KOMISIJA: prof. dr Nikolina Zobenica, predsednica, doc. dr Ivana Pajić, član, dr Tijana Tropin  naučni saradnik, član
Dunja Vranješ, studentkinja OAS studija
VREME I MESTO: 8.2.2023. u 11.00, u seminarskoj biblioteci ODSEKA ZA GERMANISTIKU (207)

Vrh strane