2018.

- dr Daniela Marčok održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Osnivanje i razvoj slovačke gimnazije u Bačkom Petrovcu, KOMISIJA: prof. dr Jarmila Hodolič, predsednik komisije, prof. dr Janko Ramač, član
prof. dr Adam Svetlik, član, student doktorskih studija slovakistike ma Ana Margareta Valent, VREME I MESTO: 1.11.2018. godine u 10:30č u Seminarskoj biblioteci Odseka za slovakistiku.

- dr Stevan Bradić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Jezički rad: proizvođenje estetske i finansijske vrednosti, KOMISIJA: prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Vladimir Gvozden, Branislava Stanišić (studentkinja 4. godine osnovnih studija), VREME I MESTO: 3.10.2018. godine u 12č, sala P9.

- dr Biljana Babić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola u nastavi Srpskog jezika kao stranog/drugog i kao maternjeg, KOMISIJA: dr Ivana Antonić, (Srpski jezik i lingvistika), predsednik komisije, dr Dušanka Zvekić Dušanović, (Srpski jezik i lingvistika i Metodika nastave srpskog jezika), dr Jasmina Dražić, (Srpski jezik i lingvistika i Metodika nastave srpskog jezika), Maja Stepanov, student (Srpski jezik i književnost), VREME I MESTO: 3.9.2018. godine u 13č, učionica 306.

- dr Snežana Vuković održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Konkretizacija ciljeva vaspitanja i obrazovanja na primeru Blumove taksonomije, KOMISIJA: prof. dr Svetlana Kostović, predsednik komisije, prof. dr Jovana Milutinović, član komisije, doc. dr Biljana Lungulov, član komisije, Bojana Trivunović, student doktorskih studija, VREME I MESTO: 19.7.2018. godine u 12č, učionica 109.

- dr Milena Letić Lungulov održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Blumova taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva, KOMISIJA: prof. dr Jovana Milutinović, pisac referata, prof. dr Radovan Grandić, član komisije, prof. dr Slađana Zuković, član komisije, Bojana Trivunović, student doktorskih studija, VREME I MESTO: 26.6.2018. u 14h, učionica 109.

- dr Stanislava Marić Jurišin održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Kompetencijski profil odeljenskog starešine u kontekstu škole otvorenih vrata, KOMISIJA: Prof. dr Jasmina Klemenović, predsednik komisije, Prof. dr Svetlana Kostović, član, Prof. dr Jelena Đermanov, član, student doktorskih studija pedagogije Tamara Dragojević, VREME I MESTO: 22.6.2018. u 10,30 časova, u 202/II na Filozofskom fakultetu.

- dr Nikola Tatalović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: 'Ecce Homo' kao performativ Ničeovog razumevanja subjekta, u okviru predmeta Savremena filozofija, KOMISIJA: prof. dr Damir Smiljanić, predsednik komisije, prof. dr Dragan Prole, član, prof. dr Željko Kaluđerović, član, student doktorskih studija filozofije ma Ana Miljević, VREME I MESTO: 28.06.2018. u 12:30h u Seminarskoj biblioteci Odseka za filozofiju i sociologiju.

- dr Stanko Vlaški održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Pojam boga u transcendentalnoj filozofiji u okviru predmeta Filozofija religije, KOMISIJA: prof. dr Damir Smiljanić, predsednik komisije, prof. dr Dragan Prole, član, prof. dr Zoroslav Spevak, član, student doktorskih studija filozofije ma Ana Miljević, VREME I MESTO: 28.06.2018.  u  13:30h u Seminarskoj biblioteci Odseka za filozofiju i sociologiju.

- dr Ivana Ivanić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Primena e-learning tehnologija i alata u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika: primeri dobre prakse, KOMISIJA: prof. dr Laura Spariosu, predsednica, prof. dr Marina Puja-Badesku, članica, prof. dr Daniel Sorin Vintila, član, prof. dr Predrag Mutavdžić, član, Tamara Crvenkov, studentkinja osnovnih studija, VREME I MESTO: 25.06.2018. u 12h u 237/II

- dr Mario Liguori održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Srpska kultura u Italiji - kratka retrospektiva pisane produkcije od 1939. godine do danas, KOMISIJA: prof. dr Pavle Sekeruš, predsednik Komisije, doc. dr Željko Milanović, član, doc. dr Aleksandra Blatešić, članica, Jana Nikoletić, studentkinja osnovnih studija, VREME I MESTO: 20.4.2018.  u  15 časova u Seminarskoj biblioteci Odseka za romanistiku

- dr Bojana Kovačević Petrović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Oblici i upotreba konjunktiva imperfekta u španskom jeziku: analiza jednog književnog korpusa,  KOMISIJA: prof. dr Ksenija Šulović, predsednica Komisije, prof. dr Tamara Valčić Bulić, član, doc. dr Vladimir Karanović, član, Jovana Lazić, studentkinja master studija, VREME I MESTO: 20.4.2018.  u 15,00, 107

- dr Nataša Popović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Propositions hypothétiques en français et en serbe, KOMISIJA: prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Ljubica Vlahović, doc. dr Tatjana Samardžija, Fil. fak. Beograd, Marina Kozačenkov, student masterskih studija, VREME I MESTO: 19.4.2018. u 12,00 , 323/III

- dr Miroslav Pavlović, dr Melina Rokai i dr Vladimir Abramović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta, TEMA: Doba lala u osmanskoj istoriji i kulturi, KOMISIJA: prof. dr Duško Kovačević, prof. dr Đorđe Đurić, prof. dr Biljana Šimunović Bešlin, prof. dr Dragica Koljanin, Dragana Lazić Stojković, student DAS istorije, VREME I MESTO: 19.4.2018. 13,30, 301/III

Vrh strane