2018.

- др Даниела Марчок одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Оснивање и развој словачке гимназије у Бачком Петровцу, КОМИСИЈА: проф. др Јармила Ходолич, председник комисије, проф. др Јанко Рамач, члан
проф. др Адам Светлик, члан, студент докторских студија словакистике ма Ана Маргарета Валент, ВРЕМЕ И МЕСТО: 1.11.2018. године у 10:30ч у Семинарској библиотеци Одсека за словакистику.

- др Стеван Брадић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Језички рад: произвођење естетске и финансијске вредности, КОМИСИЈА: проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Владимир Гвозден, Бранислава Станишић (студенткиња 4. године основних студија), ВРЕМЕ И МЕСТО: 3.10.2018. године у 12ч, сала П9.

- др Биљана Бабић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Морфолошко-синтаксички минимални речник глагола у настави Српског језика као страног/другог и као матерњег, КОМИСИЈА: др Ивана Антонић, (Српски језик и лингвистика), председник комисије, др Душанка Звекић Душановић, (Српски језик и лингвистика и Методика наставе српског језика), др Јасмина Дражић, (Српски језик и лингвистика и Методика наставе српског језика), Маја Степанов, студент (Српски језик и књижевност), ВРЕМЕ И МЕСТО: 3.9.2018. године у 13ч, учионица 306.

- др Снежана Вуковић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Конкретизација циљева васпитања и образовања на примеру Блумове таксономије, КОМИСИЈА: проф. др Светлана Костовић, председник комисије, проф. др Јована Милутиновић, члан комисије, доц. др Биљана Лунгулов, члан комисије, Бојана Тривуновић, студент докторских студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 19.7.2018. године у 12ч, учионица 109.

- др Милена Летић Лунгулов одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Блумова таксономија васпитно-образовних циљева, КОМИСИЈА: проф. др Јована Милутиновић, писац реферата, проф. др Радован Грандић, члан комисије, проф. др Слађана Зуковић, члан комисије, Бојана Тривуновић, студент докторских студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 26.6.2018. у 14h, учионица 109.

- др Станислава Марић Јуришин одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Компетенцијски профил одељенског старешине у контексту школе отворених врата, КОМИСИЈА: Проф. др Јасмина Клеменовић, председник комисије, Проф. др Светлана Костовић, члан, Проф. др Јелена Ђерманов, члан, студент докторских студија педагогије Тамара Драгојевић, ВРЕМЕ И МЕСТО: 22.6.2018. у 10,30 часова, у 202/II на Филозофском факултету.

- др Никола Таталовић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: 'Ecce Homo' као перформатив Ничеовог разумевања субјекта, у оквиру предмета Савремена филозофија, КОМИСИЈА: проф. др Дамир Смиљанић, председник комисије, проф. др Драган Проле, члан, проф. др Жељко Калуђеровић, члан, студент докторских студија филозофије ма Ана Миљевић, ВРЕМЕ И МЕСТО: 28.06.2018. у 12:30h у Семинарској библиотеци Одсека за филозофију и социологију.

- др Станко Влашки одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Појам бога у трансценденталној филозофији у оквиру предмета Филозофија религије, КОМИСИЈА: проф. др Дамир Смиљанић, председник комисије, проф. др Драган Проле, члан, проф. др Зорослав Спевак, члан, студент докторских студија филозофије ма Ана Миљевић, ВРЕМЕ И МЕСТО: 28.06.2018.  у  13:30h у Семинарској библиотеци Одсека за филозофију и социологију.

- др Ивана Иванић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Примена e-learning технологија и алата у учењу румунског језика као страног језика: примери добре праксе, КОМИСИЈА: проф. др Лаура Спариосу, председница, проф. др Марина Пуја-Бадеску, чланица, проф. др Даниел Сорин Винтила, члан, проф. др Предраг Мутавџић, члан, Тамара Црвенков, студенткиња основних студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 25.06.2018. у 12h у 237/II

- др Марио Лигуори одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Српска култура у Италији - кратка ретроспектива писане продукције од 1939. године до данас, КОМИСИЈА: проф. др Павле Секеруш, председник Комисије, доц. др Жељко Милановић, члан, доц. др Александра Блатешић, чланица, Јана Николетић, студенткиња основних студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.4.2018.  у  15 часова у Семинарској библиотеци Одсека за романистику

- др Бојана Ковачевић Петровић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Облици и употреба коњунктива имперфекта у шпанском језику: анализа једног књижевног корпуса,  КОМИСИЈА: проф. др Ксенија Шуловић, председница Комисије, проф. др Тамара Валчић Булић, члан, доц. др Владимир Карановић, члан, Јована Лазић, студенткиња мастер студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.4.2018.  у 15,00, 107

- др Наташа Поповић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Propositions hypothétiques en français et en serbe, КОМИСИЈА: проф. др Снежана Гудурић, проф. др Љубица Влаховић, доц. др Татјана Самарџија, Фил. фак. Београд, Марина Козаченков, студент мастерских студија, ВРЕМЕ И МЕСТО: 19.4.2018. у 12,00 , 323/III

- др Мирослав Павловић, др Мелина Рокаи и др Владимир Абрамовић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента, ТЕМА: Доба лала у османској историји и култури, КОМИСИЈА: проф. др Душко Ковачевић, проф. др Ђорђе Ђурић, проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, проф. др Драгица Кољанин, Драгана Лазић Стојковић, студент ДАС историје, ВРЕМЕ И МЕСТО: 19.4.2018. 13,30, 301/III

Врх стране