2020.

- др Борка Малчић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Интересовања у процесу учења одраслих
КОМИСИЈА: проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник, проф. др Милица Андевски, члан
доц. др Стефан Нинковић, члан, Симона Бекић, студент 4.године ОАС Педагогија, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО:  18.11.2020. у 11.00 часова у сали 114/I.

- др  Вања Манић Матић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: L’enseignement du FLE dans le contexte de la pandémie – aspects  techniques, linguistiques et culturels
КОМИСИЈА: проф. Снежана Гудурић, председник, проф. др Наташа Радусин Бардић, члан, доц. др Ружица Седер, члан, Мср Сенка Стојанов, студент докторских студија, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО:  27.08.2020. у 14:00, cеминарска библиотека Одсека за романистику

- др Никола Млађеновић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Процес семиозе
КОМИСИЈА: доц. др Ана Милојевић, члан, доц. др Данка Нинковић Славнић, члан, проф. др Јасмина Коџопељић, члан, Јелена Мирић, студент  МАС Комуникологије, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО:  21.08.2020. у 11:00, семинарска библиотека 306

- др Лазар Милентијевић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Идејни аспекти романа Ф. Достојевског "Браћа Карамазови".
КОМИСИЈА: доц. др Мелина Панаотовић, председник, доц. др Маја Крстић, члан, доц. др Наташа Ајџановић, члан, Славица Остојић, студент 2. године ОАС Руски језик и књижевност, члан.
ВРЕМЕ И МЕСТО:  10.07.2020. у 10:00, учионица 221

- др Јована Шкорић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Културна компетентност у социјалном раду
КОМИСИЈА: доц. др Ана Билиновић Рајачић, председник, проф. др Јована Чикић, члан, доц. др Алексеј Кишјухас, члан,  Инес Хинић, студент 3. године ОАС Социјални рад, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО:  29.05.2020. у 10:00 у семинару за филозофију и социологију 313/3.

- др Ивана Јаковљев одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Опажање лица
КОМИСИЈА: проф. др Снежана Смедеревац, председник,  проф. др Јасмина Коџопељић, члан,  доц. др Александра Трогрлић, члан,  Луна Радевић, студентткиња
ВРЕМЕ И МЕСТО:  28.05.2020. у 11:00 у учионици 101

- др Наташа Иветић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Краљевић Марко и брат му Андријаш – књижевноисторијски приступ, жанровске одлике и значење
КОМИСИЈА: проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, председник, проф. др Оливера Радуловић, члан, доц. др Драгољуб Перић, члан, мср Милан Громовић, студент Докторских академских студија Језика и књижевности, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 18.5.2020. у 13:00 у кабинету 319/III.

- др Горан Рујевић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: (Не)могућност примене аксиоматског метода у филозофији
КОМИСИЈА: проф. Жељко Калуђеровић, председник, доц. др Никола Таталовић, члан, доц. др Биљана Лунгулов, члан, мср Милан Вукадиновић, студент Докторских академских студија Филозофије, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 15.5.2020. у 12.00  у семинару за филозофију и социологију 313/3.

- др Александар Томашевић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Примена анализе корелационих мрежа у социологији
КОМИСИЈА: проф. Валентина Соколовска, председник, проф. др Снежана Стојшин, члан, доц. др Ана Пајванчић Цизељ, члан, Сара Мејџор, студент 3. године ОАС Социологије, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.5.2020. у 11.00  у учионици 123.

- др Александра Смирнов- Бркић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Антички мит - појам, порекло и функција
КОМИСИЈА: проф. др Ифигенија Радуловић (Класичне науке), председник комисије, проф. др Жарко Петковић (Класичне науке), члан. проф. др Драгица Кољанин (Методика наставе), члан, Вукашин Вукмировић, студент ДАС Историје, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 30.01.2020. године у 16:00  у Семинарској библиотеци Одсека за историју (301/III).

- др  Стефан Нинковић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Могућности превенције поремећаја у социјалном понашању у школи
КОМИСИЈА: проф. др Оливера Кнежевић Флорић,  председник, проф. др Слађана Зуковић, члан, проф. др Јасмина Коџопељић, члан, Симона Бекић, студент основних академских студија педагогије
ВРЕМЕ И МЕСТО: 15.1.2020. у 12:00,  учионица 201/II.

- др Каролина Лендак-Кабок одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Социјални рад, социјална правда и људска права
КОМИСИЈА: проф. др Марко Шкорић, председник комисије, проф. др Дејан Јанковић, члан, доц. др Ана Билиновић Рајачић, члан, Тијана Краљевић, студенткиња основних студија Социјалног рада, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 20.01.2020. године у 9:00 у сали 313.

- др Зузана Тирова одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Čeština ako spisovný jazyk Slovákov / Чешки језик као књижевни језик код Словака
КОМИСИЈА: проф. др Ана Макишова, председник комисије, проф. др Свенка Савић, професор емеритус, члан, доц. др Далибор Соколовић, члан, Јана Домоњи, студент основних студија словакистике, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 17.01.2020. године у 12:00 у сали 237.

 

Врх стране