2019.

- др Ивана Пајић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Nietzsches Begriffspaar „apollinisch-dionysisch" in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig
КОМИСИЈА: проф. др Николина Зобеница, председник, проф. др Милица Пасула, члан, доц. др Ана Стипанчевић, члан, Норберт Молнар, студент основних студија Немачког језика и књижевности, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 27. децембра 2019. у 11 часова у сали 207.

- др Наташа Ајџановић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Обучавање рецептивним видовима говорне делатности,
КОМИСИЈА: проф. др Радмила Бодрич, председник, доц. др Драгана Поповић, члан, студент Милана Киждобрански, члан, проф. др Марија Стефановић, члан,
ВРЕМЕ И МЕСТО: 25. априла 2019. у 12.15 часова у сали 221.

- др Маја Крстић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: РАЗВОЈ СТАРОРУСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ,
КОМИСИЈА: проф. др Радослава Трнавац, председник, доц. др Биљана Марић, члан, Катарина Петровић, студент, члан, проф. др Дојчил Војводић, члан,
ВРЕМЕ И МЕСТО: 24.4.2019. у 13:30 часова, сала 238.

Врх стране