2024.

- др Тамара Станић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Заменице и релативизатори у односним реченицама италијанског језика
КОМИСИЈА: проф. др Александра Блатешић, председник Комисије, проф. др Марио Лигуори, члан, проф. др Александра Шуваковић, члан, Лидија Тодоровић, студент ОАС студија, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 31.05.2024. ГОДИНЕ  ОД 12:00 до 13: 00 ЧАСОВА У  УЧИОНИЦИ П8 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др Драгана Милин одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Дигитална трансформација медија и вештачка интелигенција
КОМИСИЈА: др Слободан Морача, ред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад, председник Комисије, др Ненад Симеуновић, ред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад, члан, др Милица Андевски, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, Александра Франциска Боос, студенткиња ОАС студија, Филозофски факултет, Нови Сад, члан
ВРЕМЕ И МЕСТО: 30.05.2024. ГОДИНЕ  ОД 10:00 ЧАСОВА У  УЧИОНИЦИ 115  НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др  Милена Којић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Примена биографског метода у квалитативним социолошким истраживањима
КОМИСИЈА: проф. др Павле Миленковић, председник комисије, проф. др Снежана Стојшин, члан, проф. др Владан Видицки, члан, Невена Гроздановски, студенткиња докторских студија социологије
ВРЕМЕ И МЕСТО: 15.3.2024. ГОДИНЕ  ОД 12,00 ЧАСОВА у СВЕЧАНОЈ САЛИ 114 (30) НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

- др  Сенка Слијепчевић одржаће приступно предавање за избор у звање доцента,
ТЕМА: Улога педагога у развијању партнерског односа између породице и школе
КОМИСИЈА: проф. др Слађана Зуковић, председник комисије, проф. др Оливера Кнежевић Флорић, члан, проф. др Јасмина Коџопељић, члан, Тијана Ђорђевић, студент мастер студија
ВРЕМЕ И МЕСТО: 25.01.2024. ГОДИНЕ  У 10,00 ЧАСОВА УЧИОНИЦИ  109  НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Врх стране