2022.

- dr  Vera Despotović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Fenomenologija nasilja u porodici – osnovne karakteristike
KOMISIJA: doc. dr Jovana Škorić, predsednica, prof. dr Ana Bilinović Rajačić, član, prof. dr Jelica Petrović, član, Anastasija Orlić, studentkinja MAS studija
VREME I MESTO: 26.12.2022. u 11.00, u učionici 124

- dr  Jelena Tanasijević održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Podrška biološkoj porodici u cilju prevencije separacije dece
KOMISIJA: doc. dr Jovana Škorić, predsednica, prof. dr Ana Bilinović Rajačić, član, prof. dr Jelica Petrović, član, Anastasija Orlić, studentkinja MAS studija
VREME I MESTO: 26.12.2022. u 10.00, u učionici 124

- dr Tijana Balek održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Kategorija posesivnosti u ruskom jeziku
KOMISIJA: Doc. dr Anžela Prohorova - član iz oblasti predavanja, Doc. dr Maja Krstić - član iz oblasti predavanja, Doc dr Nataša Ajdžanović - član iz Metodike nastave, Jovana Kovačević - studentkinja treće godine studija Ruskog jezika i književnosti
VREME I MESTO: 19. septembar  2022. godine sa početkom u 11 časova u učionici 314

- dr Nemanja Mićić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: PATOLOGIJA POGLEDA U PANOPTIČKOM DRUŠTVU
KOMISIJA: prof. dr Una Popović, predsednik, doc. dr Stanko Vlaški, član, doc. dr Goran Rujević, član, Žika Petaković, student.
VREME I MESTO: 16.09.2022., 13 časova, Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju

- dr Predrag Kovačević održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: The use of quantitative corpus data in theoretical linguistics: A case study of the correlations between theme vowels and argument structure properties
KOMISIJA: Prof. dr Sabina Halupka-Rešetar, predsednica komisije, Prof. dr Jagoda Topalov, Doc. dr Tanja Milićev,
Doc. dr Nataša Milićević, Stefan Ivanović, student
VREME I MESTO: 12. septembar  2022. godine sa početkom u 17 časova, u seminarskoj biblioteci Odseka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

- dr Ivana Živaljević održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Od lova do poljoprivrede: neolitizacija na području Vojvodine
KOMISIJA: prof. dr Vladimir Mihajlović, predsednik, prof. dr Dragica Koljanin, član, prof.dr Vesna Manojlović Nikolić, član, Ma Peter Klimo, student DAS Istorije, član
VREME I MESTO: 16.6.2022. u 11 časova u učionici 222 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

- dr Stefan Janjić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Novine savremenog doba – kraj štampe ili novi početak
KOMISIJA: prof. dr Dejan Pralica, predsednik, prof. dr Gordana Štasni, član, prof. dr Dinko Gruhonjić, član, Milica Stolica, studentkinja MAS Komunikologija, član
VREME I MESTO: 15.6.2022. u 11 časova u sali 114 (Svečana sala) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

- dr Srđan Orsić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Književno delo Milutina Milankovića
KOMISIJA: prof. dr Radoslav Eraković, predsednik, prof. dr Nevena Varnica, član, prof. dr Zorica Hadžić, član, Teodora Striber, studentkinja IV godine OAS, član
VREME I MESTO: 4.4.2022. u 13 časova u učionici 124/I

 

Vrh strane