Центар за предузетништво

Шта је Центар за предузетништво?

Мисија Центра за предузетништво јесте креирање позитивне друштвене промене путем подстицања и подршке у осмишљавању и реализацији пословних подухвата садашњих, бивших и будућих студената Филозофског факултета УНС.

Као што се из саме сврхе постојања намеће, Центар је усмерен на оснаживање студената Филозофског факултета да осмишљавају и реализују сопствене пословне подухвате. На тај начин ћемо помоћи решавању основног проблема због ког се Центар формира, а допринећемо и изградњи имиџа Филозофског факултета као институцији која брине о будућности својих студената и након завршетка њихових студија.

Активности Центра

Центар своје активности  реализује кроз три основна правца делатности:

1.      научно-истраживачка делатност - окупљање тимове истраживача са Факултета и реалиyација истраживања са циљем испитивања доприноса различитих фактора (психолошких, социо-економских, и др.) у успеху предузетничких подухвата.

2.      образовна делатност - курс "Предузетничке вештине" је у оквиру Основних академских студија - студијски програм Психогија. Студената која похађају курс бивају и ангажовани у Центру. Даљи планови у овом правцу делатности су у томе да се постојећи курс унапреди и буде уврштен у понуду и на осталим студијским програмима.

3.      консултантска делатност - идеја је да осмислимо менторски програм који би помогао свим садашњим и бившим студентима Филозофског факултета у покретању сопствених пословних подухвата. Менторски програм би се састојао од следећих јединица: 1) психолошко оснаживање - развој предузетничких компетенција; 2) генерисање и евалуација пословних прилика, 3) изградња старт-уп тима, извори финансирања и припрема за покретање пословног подухвата; 4) раст и развој предузетничких подухвата.

Све активности у оквиру Центру бесплатне су за студенте.

E-маил адреса - preduzetnistvo@ff.uns.ac.rs

Програмско веће Центра чине:
1.      проф. др Борис Попов – координатор
2.      проф. др Јелена Клеут
3.      доц. др Стефан Нинковић
4.      Драгана Јелић, асистент
5.      Владан Видицки, асистент

 

Врх стране