ECDL тeстни цeнтaр

Право да добију ECDL Start серитификат по повлашћеној цени имају сви студенти који су положили испит из предмета "Информатичка писменост" са оценом 8, 9 или 10 од школске 2014/2015. године уз услов да је сваки од основних ECDL модула (Основе коришћења рачунара, Основе коришћења интернета, Обрада текста, Табеларне калкулације), као и завршни тест положен са успешношћу од најмање 75%.
Уколико желите да добијете сертификат, потребно је да пошаљете маил на адресу ecdl@ff.uns.ac.rs  са вашим именом и презименом, бројем индекса и називом одсека који студирате.

ECDL (European Computer Driving Licence) или Европска компјутерска возачка дозвола, је међународно признати сертификат из информационих технологија. Стицањем ECDL сертификата, корисник усваја неопходна знања за коришћење рачунара по европским, односно светским стандардима.

Зашто ECDL?
- зато што је међународно признати сертификат,
- зато што постаје неопходан приликом тражења посла,
- зато што је Влада Републике Србије усвојила Стратегију о развоју информатичког друштва Србије у којој је као основни стандард установљен ECDL сертификат

Носилац тестирања кандидата за ECDL сертификат у Србији је Јединствени Информатички Савез - ЈИСА (http://www.jisa.rs).
Филозофски факултет у Новом Саду је овлашћени центар за образовање и испитивање кандидата по ECDL стандарду. (http://www.ecdl.rs/index.htm)

Студенти који су полагали испит из Информатичке писмености пре потписивања уговора између ФФ УНС и ЈИСА, а након увођења градива које обухвата основне ECDL модуле (академска 2008/2009.) могу да стекну ECDL Start сертификат без додатне обуке,  а уз полагање корективних тестова из основних ECDL модула.

Све додатне информације можете добити на маил ecdl@ff.uns.ac.rs или од предметног наставника Золтана Гелера.

Врх стране