Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta - 2022.

Dvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (1. decembar 2022)
◦ Treći simpozijum nastavnika filozofije srednjih škola Philosophiae Servias Oportet sa temom "Nastava filozofije u digitalnom okruženju", 26. novembar 2022. (Program)
THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND ANGLOPHONE LITERATURES TODAY (ELALT 6), October 29-30, 2022
◦ XVII međunarodna naučna konferencija „Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022”, 1. oktobra 2022. godine (Poziv)
◦ Međunarodna naučna konferencija U povodu 40 godina rusinistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 30.09.2022. (Program, Programa, Plakat)
◦ 2. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP "SEOBE OD ANTIKE DO DANAS" - PROMETEJ 021: OD AGONA DO PROGONA , 16-17. septembra 2022. (Poziv, Program, Poster)
◦ XV Međunarodni kongres istorije medija RUMUNSKI MEDIJI U DIJASPORI I EGZILU, Novi Sad, 16–17. septembar 2022. (Poziv, Program)
◦ Međunarodni naučni skup „U povodu 40 godina rusinistike", 30. septembra i 01. oktobra 2022. (Poziv, Povolanka)
Festivala pomirenja, 25-27. jun 2022, Novi Sad
◦ SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS - SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA, 28. 5. 2022. (Program skupa, Knjiga apstrakata s programom)
Poziv studentima novinarstva za učešće na 7. Međunarodnom festivalu „On the Record“ od 27. do 29. maja 2022. godine (Poziv, Call) Program festivala
◦ NAUČNI SKUP Interkulturalna istraživanja i manjinski jezici i književnosti u AP Vojvodini danas, 29.4.2022.
Treća konferencija hispanista Srbije, FFUNS, 9. i 10. april 2022.

 

Vrh strane