Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta - 2019.

NOVI SAD LINGUISTIC COLLOQUIUM 9 (NS LingColl 9), University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English, 27 December 2019, Room 270 (79/II)
◦ Peti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 20. decembar 2019.
◦ Međunarodna konferencija Francusko-rumunsko srpski kulturni transferi pod komunističkim režimima, Ličnosti, koncepti, prevođenje… / Transferts culturels franco-roumano-serbes sous les régimes communistes, Personnalités, concepts, traductions, enseignement... 29. i 30. novembar 2019. (Program)
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 9, 16. novembar 2019. (Poziv, Opšti raspored, Uplata kotizacije, Plaćanje-inostranstvo, Knjiga apstrakata, Uputstvo za tehničku izradu rukopisa, Template)
◦ Međunarodni naučni skup Postsocijalistička transformacija grada, 12. i 13. novembra 2019.
Savremeni trendovi u psihologiji,  24-27. oktobar 2019.
◦ Međunarodna naučna konferencija Na putu ka provinciji: Promena odnosa između države i malog životnog prostora na području srednjeg Podunavlja (1718-1918), 23-25. oktobar 2019. (Program i knjiga rezimea)
◦ Međunarodna naučna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja, 14-15. septembar 2019. (Program)
◦ Međunarodni festival On the Record, 13-15. septembar 2019. (Program)
◦ MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: POSTSOCIJALISTIČKA TRANSFORMACIJA GRADA, Novi Sad, 12. - 13. 11. 2019. (Poziv)
◦ Romanske studije – juče, danas, sutra / LES ÉTUDES ROMANES AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI / ESTUDIOS ROMÁNICOS: ANTES Y AHORA / GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, 11. i 12. maj 2019. (Program)
7th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 20th, 2019
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)
The Fifth International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT5)" (University of Novi Sad, 9 March 2019)

Vrh strane