Конференције у организацији Филозофског факултета - 2019.

NOVI SAD LINGUISTIC COLLOQUIUM 9 (NS LingColl 9), University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English, 27 December 2019, Room 270 (79/II)
◦ Пети међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ, 20. децембар 2019.
◦ Међународна конференција Француско-румунско српски културни трансфери под комунистичким режимима, Личности, концепти, превођење… / Transferts culturels franco-roumano-serbes sous les régimes communistes, Personnalités, concepts, traductions, enseignement... 29. и 30. новембар 2019. (Програм)
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 9, 16. новембар 2019. (Позив, Општи распоред, Уплата котизације, Плаћање-иностранство, Књига апстраката, Упутство за техничку израду рукописа, Template)
◦ Међународни научни скуп Постсоцијалистичка трансформација града, 12. и 13. новембра 2019.
Савремени трендови у психологији,  24-27. октобар 2019.
◦ Mеђународна научна конференција На путу ка провинцији: Промена односа између државе и малог животног простора на подручју средњег Подунавља (1718-1918), 23-25. октобар 2019. (Програм и књига резимеа)
◦ Међународна научна конференција Мостови медијског образовања, 14-15. септембар 2019. (Програм)
◦ Међународни фестивал On the Record, 13-15. септембар 2019. (Програм)
◦ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП: ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАДА, Нови Сад, 12. - 13. 11. 2019. (Позив)
◦ Романске студије – јуче, данас, сутра / LES ÉTUDES ROMANES AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI / ESTUDIOS ROMÁNICOS: ANTES Y AHORA / GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, 11. и 12. мај 2019. (Програм)
7th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 20th, 2019
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)
The Fifth International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT5)" (University of Novi Sad, 9 March 2019)

Врх стране