Конференције у организацији Филозофског факултета - 2022.

Дванаести међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура (1. децембар 2022)
◦ Трећи симпозијум наставника филозофије средњих школа Philosophiae Servias Oportet са темом "Настава филозофије у дигиталном окружењу", 26. новембар 2022. (Програм)
THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND ANGLOPHONE LITERATURES TODAY (ELALT 6), October 29-30, 2022
◦ XVII међународна научна конференција „Интеркултуралност и родна равноправност у образовању 2022”, 1. октобра 2022. године (Позив)
◦ Међународна научна конференција У поводу 40 година русинистике на Филозофском факултету у Новом Саду, 30.09.2022. (Програм, Програма, Плакат)
◦ 2. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП "СЕОБЕ ОД АНТИКЕ ДО ДАНАС" - ПРОМЕТЕЈ 021: ОД АГОНА ДО ПРОГОНА , 16-17. септембра 2022. (Позив, Програм, Постер)
◦ XV Meђунaрoдни кoнгрeс истoриje мeдиja РУMУНСКИ MEДИJИ У ДИJAСПOРИ И EГЗИЛУ, Нoви Сaд, 16–17. сeптeмбaр 2022. (Позив, Програм)
◦ Међународни научни скуп „У поводу 40 година русинистике", 30. септембра и 01. октобра 2022. (Позив, Поволанка)
Фестивала помирења, 25-27. јун 2022, Нови Сад
◦ СЕДМИ МЕЂУНАРOДНИ КОНГРЕС ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ ДАНАС - САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА, 28. 5. 2022. (Програм скупа, Књига апстраката с програмом)
Позив студентима новинарства за учешће на 7. Међународном фестивалу „On the Record“ од 27. до 29. маја 2022. године (Позив, Call) Програм фестивала
◦ НАУЧНИ СКУП Интеркултурална истраживања и мањински језици и књижевности у АП Војводини данас, 29.4.2022.
Трећа конференција хиспаниста Србије, ФФУНС, 9. и 10. април 2022.

 

Врх стране