Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta - 2020.

◦ Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA, 1. decembar 2020. (Poziv)
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10, 14. i 15. novembar 2020. (Obaveštenje o otkazivanju konferencije)
◦ Međunarodni skup Francuske studije danas (LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI :
Écrire le monde d’hier et d’aujourd’hui en français) koji Odsek za romanistiku organizuje 23. i 24. oktobra (program i knjiga apstrakata)
Radionica „Manjinski identiteti i društvena integracija“, 30. septembar
◦ Konferencija Medijski pluralizam u onlajn okruženju: perspektive korisnika, novinara i medija, 22. maj 2020.
8th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 25th, 2019

 

Vrh strane