Конференције у организацији Филозофског факултета - 2020.

◦ Једанаести међународни интердисциплинарни симпозијум СУСРЕТ КУЛТУРА, 1. децембар 2020. (Позив)
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 10, 14. и 15. новембар 2020. (Обавештење о отказивању конференције)
◦ Међународни скуп Француске студије данас (LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI :
Écrire le monde d’hier et d’aujourd’hui en français) који Одсек за романистику организује 23. и 24. октобра (програм и књига апстраката)
Радионица „Мањински идентитети и друштвена интеграција“, 30. септембар
◦ Конференција Медијски плурализам у онлајн окружењу: перспективе корисника, новинара и медија, 22. мај 2020.
8th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 25th, 2019

 

Врх стране