Радионица „Мањински идентитети и друштвена интеграција“

Радионица „Мањински идентитети и друштвена интеграција“ која ће се одржати 30. септембра, 2020. године на Филозофском факултету, је део пројекта „Право на прву шансу“ финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност који се реализује на Филозофском факултету у једногодишњем периоду од октобра 2019. до октобра 2020. године. Својствена одлика скупа је што укључује одличне младе научнице и научнике из региона, који/е су, истражујући, анализирајући и документујући друштвено релевантне појаве, ослањајући се делом и на сопствена искуства, постали/е истакнути стручњаци и стручњакиње из актуелних и релевантних области друштвено-хуманистичких наука. Радови имају за циљ да делимично или у потпуности дају одговоре на нека од следећих питања:

1.         Да ли постоји могућност за дефинисање једне свеобухватне политике толеранције и колективног задовољства?
2.         Да ли се трауме из блиске прошлости могу ублажити већом друштвеном ангажованошћу и нагласком на студије сећања?
3.         Како и на који начин можемо сачувати и неговати различитост без стварања другости?

Књига апстракта је доступна на следећем линку.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98151485618?pwd=QnJkMmwyaHRxTm5xN3hSOXEzdUt4UT09

Meeting ID: 981 5148 5618
Passcode: 334439

Врх стране