Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta - 2017.

Četvrti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI 1. decembar 2017 / Call for papers for The Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS 1 December 2017
SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, 19-21. oktobar 2017, Filozofski fakultet, Novi Sad
TREĆA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2017, 6-8. oktobar 2017. Novi Sad
◦ DEVETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MOSTOVI MEDIJSKOG OBRAZOVANJA 2017, 15-16. septembar 2017. Novi Sad
Godišnji naučni skup POLYSLAV XXI, 11‒13. septembar 2017. Novi Sad
Konferencija Međunarodnog udruženja za korejsku primenjenu lingvistiku na Filozofskom fakultetu (3-4. jul 2017)
Studentska filozofska konferencija SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 24. i 25. jun 2017.

Vrh strane