Конференције у организацији Филозофског факултета - 2017.

Четврти међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ 1. децембар 2017 / Call for papers for The Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS 1 December 2017
САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ, 19-21. октобар 2017, Филозофски факултет, Нови Сад
ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ 2017, 6-8. октобар 2017. Нови Сад
◦ ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МОСТОВИ МЕДИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА 2017, 15-16. септембар 2017. Нови Сад
Годишњи научни скуп POLYSLAV XXI, 11‒13. септембар 2017. Нови Сад
Конференција Међународног удружења за корејску примењену лингвистику на Филозофском факултету (3-4. јул 2017)
Студентска филозофска конференција SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 24. i 25. јун 2017.

Врх стране