Asistent sa doktoratom

2023.

- Dr Gordana Ćirić, Dr Marija Marić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 18.08.2023. - 01.09.2023. (prilog)
- Dr Slađana Stamenković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.07.2023. - 25.07.2023. (prilog)
- Dr Marija Mitić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 08.06.2023. - 23.06.2023.
- Dr Vukašin Živaljević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 04.04.2023. - 18.04.2023.

2022.

- Dr Milan Oljača, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 19.08.2022. - 03.09.2022.
- Dr Milina Gavrančić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 21.06.2022. - 05.07.2022.
- Dr Aleksandra Colić Jovanović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 15.06.2022. - 30.06.2022.
- Dr Mila Dragić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 06.06.2022. - 21.06.2022.
- Dr Senka Slijepčević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.06.2022. - 16.06.2022.
- Dr Marina Tokin, Dr Jasmina Knežević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 12.04.2022. - 27.04.2022.
- Zlatomir Gajić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 24.02.2022. - 11.03.2022.

2021.

- Nebojša Vlaškalić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.12.2021. - 25.12.2021.
- Dragana Milin, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 19.11.2021. - 04.12.2021.
- Ivana Georgijev, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 17.11.2021. - 02.12.2021.
- Nataša Tančić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 09.07.2021. - 24.07.2021.
- Boglarka Sabo Laki, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 09.07.2021. -24.07.2021.

2020.

- Atila Pfajfer, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 23.11.2020. - 07.12.2020.
- Nemanja Mićić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.01.2020. - 25.01.2020.

2019.

- Srđan Orsić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 26.08.2019. - 09.09.2019.
- Zlatomir Gajić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.04.2019. - 25.04.2019.
- Nebojša Vlaškalić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 08.02.2019. - 23.02.2019.
- Jelena Marićević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 29.01.2019. - 14.02.2019.

2018.

- Jelena Marićević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 26.06.2018. - 12.07.2018.
- Ivana Pajić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 04.04.2018. - 19.04.2018.

2017.

- Ivana Ivanić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 14.06.2017. - 29.06.2017.
- Stefan Ninković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 07.06.2017. - 22.06.2017.
- Zuzana Tirova, stavljeno na uvid javnosti u periodu:  27.3.2017. - 11.4.2017.

 

Vrh strane