Lektori

2024.
- Aleksandra Dejanović
, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 22.05.2024. - 05.06.2024. Izveštaj
- Mila Stamenković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 17.01.2024. - 01.02.2024.

2023.
- Aleksandar Lazić, Davor Menzildžić
, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 13.02.2023. - 28.02.2023.

2022.
- Žolt Papišta
, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.06.2022. - 16.06.2022.
- Vilma Tiškei, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 01.04.2022. - 15.04.2022.
- Maja Bjelica Andonov, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 07.02.2022. - 22.02.2022.

2021.
- Robert Kovač
, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 25.11.2021. - 11.12.2021.
- Aleksandar Mudri, Anamaria Ramač Furman, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 05.03.2021. - 19.03.2021.

2020.
- Mila Stamenković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 21.12.2020. - 06.01.2021.
- Ana Mitrevski, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 05.11.2020. - 19.11.2020.
- Randal Mejdžor, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.09.2020. - 17.09.2020.
- Nataša Pešić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 03.08.2020. - 18.08.2020.
- Davor Menzildžić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 17.01.2020. - 01.02.2020.


2019.
- Irena Subotić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.09.2019. - 25.09.2019.
- Darja Vojvodić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 26.08.2019. - 09.09.2019.
- Rodika Ursulesku Miličić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 06.05.2019. - 21.05.2019.
- Bojana Jakovljević, Jelena Rakić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 26.04.2019. - 11.05.2019.
- Vilma Tiškei, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.04.2019. - 18.04.2019.    


2018.
- Robert Kovač, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.10.2018. - 17.10.2018.
- Anamaria Ramač Furman, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 19.04.2018. - 04.05.2018.
- Ksenija Segedi, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 03.04.2018. - 18.04.2018.
- Slobodanka Perkučin, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 03.04.2018. - 18.04.2018.

Vrh strane