Stručni saradnici

2024.
- Milica Šijaković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 06.06.2024. - 21.06.2024. (prilog)
- Nevena Grozdanovski, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 28.05.2024. - 11.06.2024. (prilog)
- Lenka Farkaš, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 18.03.2024. - 02.04.2024. 

2023.
- Milica Šijaković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 08.06.2023. - 23.06.2023. 
- Denes Kobetits, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 08.06.2023. - 23.06.2023. 
- Simona Bekić i Jovana Turudić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 08.06.2023. - 23.06.2023. 
- Ema Durić, Sara Mendrea, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.04.2023. - 25.04.2023.
- Anđela Ris, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.04.2023. - 25.04.2023.
- Stefan Ivanović, Nina Kisin, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 13.02.2023. - 28.02.2023.


2022.
- Simona Bekić, Jovana Turudić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.06.2022. - 16.06.2022.
Ema Durić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.02.2022. - 17.02.2022.


2021.
Zorica Miljenović, Jelena Zejak, Nikola Janković, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 10.09.2021. - 25.09.2021.


2020.
Zorica Miljenović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 20.10.2020. - 04.11.2020.
Zoran Velikić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 15.01.2020. - 30.01.2020.


2019.
Natalija Đermanov, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 26.12.2019. - 10.01.2020.
Jovana Ranđelović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 02.09.2019. - 17.09.2019.
- Aleksandar Nikolić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 29.01.2019. - 14.01.2019.
- Aleksandra Pavlović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 27.12.2018. - 12.01.2019.


2018.
- Jovana Ranđelović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 07.11.2018. - 22.11.2018.
- Aleksandar Nikolić, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 05.02.2018. - 20.02.2018.


2017.
- Biljana Kovač, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 27.11.2017. - 12.12.2017.
- Tanja Todorović, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 14.06.2017. - 29.06.2017.
- Miloš Miladinov, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 14.06.2017. - 29.06.2017.
- Vukašin Živaljević, stavljeno na uvid javnosti u periodu: 28.01.2017. - 11.02.2017.

 

Vrh strane