Социологија

Докторске студије Социологије могу уписати студенти који су стекли звање на основним студијама према старом Закону, мастер студијама или магистарским студијама из области социологије али и студенти који су звања стекли на једној од следећих студијских група на факултетима друштвених наука: филозофија, политичке науке, психологија, историја, економија, право, журналистика – ови студенти  мораће да положе разлику испита из следећих предмета: Увод у социологију, Социолошке теорије, Општа социологија, Социолошки метод и једна посебна социологија, по властитом избору.

Врх стране