Sociologija

Doktorske studije Sociologije mogu upisati studenti koji su stekli zvanje na osnovnim studijama prema starom Zakonu, master studijama ili magistarskim studijama iz oblasti sociologije ali i studenti koji su zvanja stekli na jednoj od sledećih studijskih grupa na fakultetima društvenih nauka: filozofija, političke nauke, psihologija, istorija, ekonomija, pravo, žurnalistika – ovi studenti  moraće da polože razliku ispita iz sledećih predmeta: Uvod u sociologiju, Sociološke teorije, Opšta sociologija, Sociološki metod i jedna posebna sociologija, po vlastitom izboru.

Vrh strane