Интердисциплинарне докторске студије

Интердисциплинарне докторске студије у области друштвено-хуманистичких наука, предвиђене су за студенте који су завршили основне студија према старом Закону, мастер академске студије или магистарске студије Филозофског факултета у Новом Саду, односно могу конкурисати и кандидати који су дипломирали на неком другом одговарајућем факултету, стекавши одређено звање из области друштвено-хуманистичких наука (филозофије, историје, педагогије, психологије, српског језика, српске књижевности, компаративне књижевности, енглеског језика и/или књижевности, француског језика и/или књижевности, немачког језика и/или књижевности, руског језика и/или књижевности, мађарског језика и/или књижевности, словачког језика и/или књижевности, румунског језика и/или књижевности, русинског језика и/или књижевности).

Врх стране