Језик и књижевност

Докторске студије из језика и књижевности, предвиђене су за завршене студенте основних студија по старом Закону, мастер академских студија или магистарских студија из области језика и/или књижевности који су на Филозофском факултету у Новом Саду или на неком другом одговарајућем факултету дипломирали на неком од филолошких студијских програма (српског језика, српске књижевности, компаративне књижевности, енглеског језика и/или књижевности, француског језика и/или књижевности, немачког језика и/или књижевности, руског језика и/или књижевности, мађарског језика и /или књижевности, словачког језика и/или књижевности, румунског језика и/или књижевности, русинског језика и/или књижевности).

Врх стране