Психологија

Докторске студије из психологије могу да упишу кандидати који су завршили основне студије психологије по старом Закону, мастер академске студије психологије или магистарске студије из области психологије. Специјалисти медицинске психологије имају право да конкуришу за упис у прву годину докторских студија психологије.

Врх стране