Сeдми мeђунaрoдни кoнгрeс примeњeнe лингвистикe дaнaс – сaврeмeнa тeoриja и прaксa (25. и 26. сeптeмбрa 2021.)

Друштво за примењену лингвистику Србије, Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду и Филолошки факултет Универзитета у Београду организују СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ ДАНАС – САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА, који ће се одржати 25. и 26. септембра 2021. године у Новом Саду, на Филозофском факултету.

Рок за слање резимеа је 20. јун 2021. године. Детаљне информације можете пронаћи у следећем документу: ПРВО ПОЗИВНО ПИСМО

Врх стране