Srpska književnost i jezik (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Serbian literature and language (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Sanja Paripović Krčmar
Zamenik šefa: prof. dr Nevena Varnica
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3917

Vrh strane