Српска књижевност и језик (2015)

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

      Curriculum - Serbian literature and language (преведено на енглески)


Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Сања Париповић Крчмар
Заменик шефа: проф. др Невена Варница
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3917

Врх стране