Огласна табла

08.04.2024. - Резултати испита - АПРИЛ 2024.
Увод у науку о књижевности / Теорија књижевности

05.02.2024. - Резултати испита - ФЕБРУАР 2024.
Увод у науку о књижевности / Теорија књижевности

22.01.2024. - Резултати испита - ЈАНУАР 2024.
Увод у науку о књижевности / Теорија књижевности

 

Материјал за курс
Текстови за припрему испита Жанрови народне књижевности 1 и Усмена лирска поезија - Љиљана Пешикан Љуштановић
Испитна питања из Књижевности за децу у настави - Љиљана Пешикан Љуштановић
Класификација усмене књижевности - Љиљана Пешикан Љуштановић
Лирске песме - Љиљана Пешикан Љуштановић
Одлике усмене лирике - Љиљана Пешикан Љуштановић
Опште одлике усмене прозе - Љиљана Пешикан Љуштановић
Предања - Љиљана Пешикан Љуштановић
Предговор Антологији Лирске народне песме - Љиљана Пешикан Љуштановић
Жанрови народне књижевности 1 - испитна питања - Љиљана Пешикан Љуштановић
Рефлекси усмене књижевности у српској драми 20. и 21. века - Љиљана Пешикан Љуштановић
Књижевност за децу у настави - Љиљана Пешикан Љуштановић

 

 

 

Врх стране