Oglasna tabla

23.01.2023. - Rezultati ispita - JANUAR 2023.
Uvod u nauku o književnosti / Teorija književnosti

 

Materijal za kurs
Tekstovi za pripremu ispita Žanrovi narodne književnosti 1 i Usmena lirska poezija - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Ispitna pitanja iz Književnosti za decu u nastavi - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Klasifikacija usmene književnosti - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Lirske pesme - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Odlike usmene lirike - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Opšte odlike usmene proze - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Predanja - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Predgovor Antologiji Lirske narodne pesme - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Žanrovi narodne književnosti 1 - ispitna pitanja - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Refleksi usmene književnosti u srpskoj drami 20. i 21. veka - Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Književnost za decu u nastavi - Ljiljana Pešikan Ljuštanović

 

 

Vrh strane