PEDAGOGIJA – JUČE, DANAS, SUTRA

Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, povodom jubileja „50 godina obrazovanja pedagoga na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu”, organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Pedagogija – juče, danas, sutra, koja će biti održana 26. maja 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Kao zajednica pedagoga, naučnika i istraživača, visoko cenimo razmenu mišljenja, traganje za znanjem i mogućnostima za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Međutim, u vremenu pred nama se više ne možemo oslanjati na pretpostavke da su naše namere da kreiramo vaspitno-obrazovna okruženja u kojima svi mogu uspeti dovoljne da podrže dobrobit deteta i željeni uspeh učenika. Imperativ savremene pedagogije treba da bude usmeren na blagovremeno identifikovanje izazova promena u savremenom društvu i njihove posledice, fokusirajući se na napredak u transformaciji pedagogije koja se može postići i održati. Stoga verujemo da će saopštenja o različitim aktuelnim pitanjima u pedagogiji, dijalog i razmena iskustava, dovesti do novih iskustava, produktivnog angažovanja i saradnje u pedagoškim istraživanjima i obrazovanju budućih pedagoga u našim akademskim zajednicama.

Cilj konferencije je da se predstave i objedine nova teorijska i empirijska (sa)znanja iz različitih područja pedagogije i razmene mišljenja i iskustava naučnika i stručnjaka iz države i regiona. Pored osvrta na prošlost, stanje nauke i struke u uslovima savremenog društvenog konteksta, cilj je da se posebna pažnja posveti budućnosti pedagogije i anticipaciji procesa i promena u sferi vaspitanja i obrazovanja.

Plenarni izlagači
Sofija Vrcelj
Biljana Bodroški Spariosu
Milica Andevski

Odbori
Programsko-naučni odbor
Organizacioni odbor

Prijava
Pozivno pismo (pdf) / Invitation letter (pdf)
Uputstvo za pisanje rezimea (pdf) / Instructions for writing and submitting a summary (pdf)
Prijavni formular / Registration form
Uputstvo za pisanje rada u celini (pdf) / Paper submission guidelines and technical paramaters (pdf)
Tehničke informacije (pdf) / Technical information (pdf)
Instrukcije za plaćanje (pdf) / Payment instructions (pdf)

Agenda
Agenda ENG (pdf)
Agenda SRP (pdf)

Rad po sekcijama
1. Prva celina (pdf)
2. Druga celina (pdf)
3. Treća celina (pdf)
4. Četvrta celina (pdf)
Autori postera (pdf)

Knjiga rezimea
Knjiga rezimea (pdf)

 

 

 

Vrh strane