ПЕДАГОГИЈА – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

Одсек за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, поводом јубилеја „50 година образовања педагога на Филозофском факултету у Новом Саду”, организује међународну научну конференцију Педагогија – јуче, данас, сутра, која ће бити одржана 26. маја 2023. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

Као заједница педагога, научника и истраживача, високо ценимо размену мишљења, трагање за знањем и могућностима за унапређивање васпитања и образовања. Међутим, у времену пред нама се више не можемо ослањати на претпоставке да су наше намере да креирамо васпитно-образовна окружења у којима сви могу успети довољне да подрже добробит детета и жељени успех ученика. Императив савремене педагогије треба да буде усмерен на благовремено идентификовање изазова промена у савременом друштву и њихове последице, фокусирајући се на напредак у трансформацији педагогије која се може постићи и одржати. Стога верујемо да ће саопштења о различитим актуелним питањима у педагогији, дијалог и размена искустава, довести до нових искустава, продуктивног ангажовања и сарадње у педагошким истраживањима и образовању будућих педагога у нашим академским заједницама.

Циљ конференције је да се представе и обједине нова теоријска и емпиријска (са)знања из различитих подручја педагогије и размене мишљења и искустава научника и стручњака из државе и региона. Поред осврта на прошлост, стање науке и струке у условима савременог друштвеног контекста, циљ је да се посебна пажња посвети будућности педагогије и антиципацији процеса и промена у сфери васпитања и образовања.

Пленарни излагачи
Софија Врцељ
Биљана Бодрошки Спариосу
Милица Андевски

Одбори
Програмско-научни одбор
Организациони одбор

Пријава
Позивно писмо (пдф) / Invitation letter (pdf)
Упутство за писање резимеа (пдф) / Instructions for writing and submitting a summary (pdf)
Пријавни формулар / Registration form
Упутство за писање рада у целини (пдф) / Paper submission guidelines and technical paramaters (pdf)
Техничке информације (пдф) / Technical information (pdf)
Инструкције за плаћање (пдф) / Payment instructions (pdf)

 

 

 

Врх стране