ПЕДАГОГИЈА – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

Одсек за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, поводом јубилеја „50 година образовања педагога на Филозофском факултету у Новом Саду”, организује међународну научну конференцију Педагогија – јуче, данас, сутра, која ће бити одржана 26. маја 2023. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

Као заједница педагога, научника и истраживача, високо ценимо размену мишљења, трагање за знањем и могућностима за унапређивање васпитања и образовања. Међутим, у времену пред нама се више не можемо ослањати на претпоставке да су наше намере да креирамо васпитно-образовна окружења у којима сви могу успети довољне да подрже добробит детета и жељени успех ученика. Императив савремене педагогије треба да буде усмерен на благовремено идентификовање изазова промена у савременом друштву и њихове последице, фокусирајући се на напредак у трансформацији педагогије која се може постићи и одржати. Стога верујемо да ће саопштења о различитим актуелним питањима у педагогији, дијалог и размена искустава, довести до нових искустава, продуктивног ангажовања и сарадње у педагошким истраживањима и образовању будућих педагога у нашим академским заједницама.

Циљ конференције је да се представе и обједине нова теоријска и емпиријска (са)знања из различитих подручја педагогије и размене мишљења и искустава научника и стручњака из државе и региона. Поред осврта на прошлост, стање науке и струке у условима савременог друштвеног контекста, циљ је да се посебна пажња посвети будућности педагогије и антиципацији процеса и промена у сфери васпитања и образовања.

Пленарни излагачи
Софија Врцељ
Биљана Бодрошки Спариосу
Милица Андевски

Одбори
Програмско-научни одбор
Организациони одбор

Пријава
Позивно писмо (пдф) / Invitation letter (pdf)
Упутство за писање резимеа (пдф) / Instructions for writing and submitting a summary (pdf)
Пријавни формулар / Registration form
Упутство за писање рада у целини (пдф) / Paper submission guidelines and technical paramaters (pdf)
Техничке информације (пдф) / Technical information (pdf)
Инструкције за плаћање (пдф) / Payment instructions (pdf)

Агенда
Агенда ЕНГ (пдф)
Агенда СРП (пдф)

Рад по секцијама
1. Прва целина (пдф)
2. Друга целина (пдф)
3. Трећа целина (пдф)
4. Четврта целина (пдф)
Аутори постера (пдф)

Књига резимеа
Књига резимеа (пдф)

 

 

 

Врх стране